برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

برنامه ریزی درست در پوکر

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه سود بسیار خوبی بـه شـما میدهد و شـما میتوانید سود بسیار خوبی ببرید در ادامه با برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز «کاملا رایگان» سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

استراتژی درست در بازی پوکر

اگر من این کارت را بکشم، باز خواهم کرد. اگر نه، من تا می‌کنم.اگر او شرط‌بندی کوچکی می کند، من را بالا میبرم و می بینم کـه آیا نمی توانم پشته وی را بگیرم.اگر در فلاپ یک قلب بـه دست بیاورم، این بدان معناست کـه می‌توانم در بازی بمانم. اگر قلب دیگری بـه دست بیاورم، در دست می‌مانم.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

 

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز

این ها، و هزاران تصمیم دیگر مانند انها، چیزی اسـت کـه هر بار کـه یک بازیکن پوکر پشت میز مینشیند، در سرش مینشیند.در واقع، در ابتدایی ترین حالت، بازی پوکر چیزی نیست جز مجموعه اي عظیم از تصمیمات if-then «چه کوتاه مدت و چه بلند مدت» کـه بارها و بارها ان را تکرار می کنید تا برنده شوید یا از جدول خارج شوید.

 

تصمیمات درست در پوکر

نه، بـه طور جدی، بین توانایی شـما در پردازش اطلاعات و تصمیم گیری در زندگی و میز پوکر ارتباط مستقیمی وجوددارد. این بدان معناست کـه پوکر دنیای کوچکی از زندگی اسـت کـه بـه شـما امکان میدهد مهارت‌هاي‌ کلیدی زندگی را تمرین کنید.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

بـه همین دلیل اسـت کـه من معتقدم کـه اگر بیشتر پوکر بازی کنید، باعث میشود برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید «کـه بـه نوبه خود باعث می شود در شغلتان بهتر شوید.

 

در مهارت‌هاي‌ کلیدی زندگی بهتر و بـه طور کلی در پردازش اطلاعات بهتر شوید.» اگر اینطور نیستید. متقاعد شده‌ام، در این جا راه‌هایي وجوددارد کـه پوکر شـما را بـه عنوان یک برنامه‌ریز بهتر میکند.این باید نسبتاً واضح باشد. در هر لحظه در بازی پوکر، شـما باید تصمیماتی بگیرید.

 

ان شخص در ان سوی میز در حال تلاش برای انجام چه چیزی اسـت، و من چگونه باید واکنش نشان دهم؟گاهی اوقات این تصمیمات بـه نتیجه می‌رسند و شـما یک گلدان بزرگ جمع می کنید.

 

در مواقع دیگر اشتباه می کنید و بـه خودتان فرصت میدهید دفعه بعد یاد بگیرید. با این حال، مواقع دیگر متوجه خواهید شد کـه تصمیم درستی گرفته اید و همان‌ گونه دست خودرا از دست داده اید، زیرا پوکر می تواند معشوقه خشنی باشد.با این حال، اجتناب‌ناپذیر اسـت کـه وقتی نوبت بـه بازی پوکر میرسد، باید تصمیمی بگیرید.

 

برخی از تصمیمات باید به تعویق بیفتد

بـه تعویق انداختن یک تصمیم، برنامه ریزی اسـت. بنابر این، برای آینده نیز تصمیم می‌گیرد.در پوکر، گاهی اوقات شـما تصمیم فوری «بالا یا فولد» نمی‌گیرید، اما در عوض، باید در مورد برخی اقدامات آینده تصمیم بگیرید.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

این می تواند ایجاد یک اتفاق احتمالی باشد «اگر رقیب A بلند کند، آنگاه X را انجام می‌دهم یا اگر این کارت را در رودخانه ببینم، پس بهترین اقدام من Y اسـت و غیره»؛ در موارد دیگر یک تله ایجاد می کند، مانند موارد زیر. نمونه اي از شرط بندی ارزش یا چک/افزایش.همانگونه کـه بـه تصمیم گیری ادامه می‌دهید، خواهید دید کـه چگونه تصمیمات شـما باعث واکنش هاي‌ زنجیره اي می شود.

 

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز «کاملا رایگان»

بـه عنوان مثال، شـما بـه سرعت یاد خواهید گرفت کـه اگر اقدامی را انجام دهید، احتمالاً مجموعه اي از اقدامات دیگر نیز رخ خواهد داد. بنابر این، کلید تصمیم‌گیری خوب، یافتن مسیری اسـت کـه نه تنها شانس شـما را برای برنده شدن در ان لحظه بـه حداکثر می رساند، بلکه در بقیه قسمت‌هاي‌ دست و حتی بقیه مسابقات.

 

از آنجایی کـه تصمیم گیری شـما فقط درباره کاری کـه قرار اسـت انجام دهید متوقف می شود و شروع بـه استفاده از استراتژی هایي برای بـه حداکثر رساندن شانس خود برای برنده شدن در طول زمان می کند، این تصمیم گیری طولانی مدت اسـت.این برنامه ریزی اسـت

 

برنامه ریزی یک مهارت است

برای تعداد زیادی از شـما، این ایده کـه پوکر مستلزم تصمیم گیری اسـت، نباید بحث برانگیز باشد.حتی اگر از تصمیماتی کـه میگیرید خوشتان نیاید، سخت اسـت استدلال کنید کـه انها گرفته نشده اند.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

امیدواریم منطقی باشد کـه این تصمیمات هم برای بازه هاي‌ زمانی فوری و هم درازمدت اتخاذ شوند. این می تواند منجر بـه انجام کارها با چشم بـه حداکثر رساندن شانس برد استراتژیک شود، حتی اگر بـه معنای باخت در کوتاه مدت باشد.این چیزی اسـت کـه من ان را برنامه ریزی می نامم.

 

با این حال، اگر باور نکنید کـه برنامه ریزی یک مهارت اسـت، کل این استدلال شکست میخورد، کـه من عمیقاً معتقدم کـه چنین اسـت. برخی می‌گویند کـه برنامه ریزی یک مهارت یا استعداد ذاتی اسـت کـه شـما باید با ان متولد شوید.

 

سخت اسـت استدلال کنیم کـه عده اي از افراد وجود ندارند کـه بـه طور طبیعی برنامه ریزان بهتری نسبت بـه دیگران نباشند، اما این بدان معنا نیست کـه تنها افرادی کـه میتوانند بـه طور موثر برنامه ریزی کنند با ان متولد شده اند.برنامه ریزی مهارتی مانند نوشتن، ریاضی یا خواندن اسـت کـه ممکن اسـت کم شروع شود، اما لازم نیست بـه همین جا ختم شود.

 

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز «کاملا رایگان»

از آنجا کـه برنامه ریزی یک مهارت اسـت، میتوانید برنامه ریزی بهتر را یاد بگیرید. شـما میتوانید مغز خودرا طوری آموزش دهید کـه نه تنها بـه تصمیماتی کـه باید در حال حاضر گرفته شوند نگاه کند و بـه نحوه تأثیر آن ها بر یک استراتژی کلی نگاه کند.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

برای توسعه این مهارت، مطمئناً باید در زمینه‌هایي کـه می خواهید برنامه‌ریزی کنید، تجربه بیشتری داشته باشید، زیرا این بـه شـما بینشی در مورد آنچه باید برنامه‌ریزی شود و کجای دام‌ها نهفته اسـت، می دهد.

 

اما شـما همچنین باید بتوانید بـه عقب برگردید و کل تصویر و طرز فکری را ببینید کـه دائماً اطلاعات را جذب می کند ودر مورد بهترین راه مقابله با ان سؤال می پرسد.این طرز فکر و توانایی پرسیدن ان سوالات مستقل از هر رشته یا صنعت خاصی اسـت، و این همان چیزی اسـت کـه پوکر می تواند بـه شـما در توسعه کمک کند.

 

تنها روش موفقیت امیز در پوکر

تنها راه برای بهتر شدن در هر مهارت یا رشته اي، تمرین ان اسـت. زندگی بـه شـما فرصت هاي‌ زیادی می دهد تا تصمیمات مهمی بگیرید ودر مورد این کـه چگونه این امر بر رفاه بلندمدت شـما و خانواده تان تأثیر میگذارد سؤال بپرسید.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

با این حال، بیایید فرض کنیم کـه مالکوم گلدول درست گفته اسـت کـه برای این کـه یک متخصص واقعی در کارها باشید، باید هزاران ساعت را صرف تمرین کنید. در نهایت بـه آنجا خواهید رسید، اما هر چه ساعت‌هاي‌ تمرین بیشتری را بتوانید اضافه کنید، سریع‌تر بر این مهارت مسلط خواهید شد.چگونه می‌توانید بـه سرعت در برنامه ریزی تمرین کنید؟ پوکر بازی کنید ودر مورد فکر کردن بـه تصویر بزرگ تر و تمرین تفکر استراتژیک عمدی باشید.

 

نیاز و فرصت برای برنامه ریزی از قبل بـه سرعت و اغلب بـه سراغ شـما می‌آید. تقریبا بلافاصله شروع بـه تمرین ان مهارت‌هاي‌ برنامه‌ریزی میکنید ودر کمترین زمان، از این کـه چگونه بازی پوکر هوش ذهنی شـما را گسترش داده اسـت حيرت زده خواهید شد.

 

چرا برنامه ریزی یک مهارت مهم زندگی است؟

در پایان، این کـه آیا پوکر می تواند شـما را بـه برنامه‌ریزی بهتری تبدیل کند یا نه، مهم نیست، مگر این کـه مزیتی برای خوب بودن در برنامه‌ریزی وجود داشته باشد.خوشبختانه، برنامه ریزی مزایای زیادی دارد. این یکی از ان مهارت هایي اسـت کـه تقریبا در هر موقعیتی می تواند بـه شـما کمک کند.اداره یک خانواده از خرید مواد غذایی گرفته تا بودجه و تعطیلات اساساً برنامه ریزی اسـت. اگر بتوانید برنامه ریزی کنید، در پس انداز پول، خرج عاقلانه پول و عملکرد بسیار بهتر خواهید بود.

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

در برخی موارد، فقط فهمیدن نحوه صرف شام روی میز، تمرین بچه ها و کار انجام شده یک چالش برنامه ریزی اسـت کـه باعث می شود حتی میز پایانی در WPT شبیه بازی کودکانه بـه نظر برسد.

 

مهم ترین نقش‌ها در هر شرکتی مستلزم توانایی برنامه‌ریزی از قبل اسـت، خواه بـه این صورت مطمئن شوید کـه افراد کافی برای تامین وسایل ناهار کافی برای برآورده کردن خواسته‌هاي‌ مشتری دارید. رهبری افراد مستلزم برنامه‌ریزی زیادی اسـت، زیرا انها را در پیچیدگی‌هاي‌ شغلشان مرور می کنید.

 

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز «کاملا رایگان»

در پایان، همه ی چیز فوق واقعاً بـه یک جمله خلاصه میشود: پوکر می تواند شـما را بـه برنامه‌ریزی بهتری تبدیل کند، زیرا بـه شـما امکان می دهد بیشتر در ان تمرین کنید.

 

برای موافقت با این بیانیه، درک این نکته مهم اسـت کـه پوکر ابتدا منجر بـه تصمیمات کوتاه مدت و تاکتیکی می شود کـه در نهایت بر استراتژی طولانی تر شـما تأثیر می‌گذارد. پس از ان؛ باید موافقت کنید کـه برنامه ریزی چیزی اسـت کـه فرد بـه جای این کـه با ان متولد شود، یاد می‌گیرد، کـه ممکن اسـت همان‌ گونه بحث برانگیزترین جمله باشد.

 

با این حال، اثبات قدرت تمرین ذهن پوکر اغلب هنگام صحبت با بازیکنان حرفه اي پوکر کـه در سطح بالایی کار می‌کنند، آشکار می شود. آیا انها بینشی در مورد نحوه انجام بازی دارند؟ قطعا

برنامه ریزی درست در پوکر برای درآمد بالای ۱۰ میلیون در روز (کاملا رایگان)

جمع بندی

آن ها همچنین قدرت خاصی از ذهن دارند کـه فقط با صحبت کردن با انها بـه دست می‌آید. فقط این نیست کـه انها میدانند در حال حاضر چه اتفاقی میوفتد، آن ها می‌توانند شـما را در مورد آنچه قرار اسـت رخ دهد رویداد بـه رویداد راهنمایی کنند و بدانند کـه چگونه پاسخ خواهند داد.

 

برخی ان را تجربه می‌نامند، اما این بسیار بیشتر از این اسـت. تجربه بـه تنهایی بـه شـما امکان می دهد انچه را کـه اتفاق میوفتد تشخیص دهید، اما شـما واقعاً بـه توانایی برنامه ریزی از قبل نیاز دارید، بنابر این می‌دانید چگونه واکنش نشان دهید.

 

ورود به سایت معتبر پوکر

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و اگر هنوز در مورد پوکر هستید کـه شـما را برنامه‌ریز بهتری می کند، امیدواریم دلیلی برای توقف بازی شـما نباشد. امیدواریم با گذشت زمان، هر چه بیشتر بازی کنید، خواهید دید کـه شروع بـه برنامه ریزی بهتری می کنید و می‌توانید از مزایای ان برای خود بهره مند شوید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *