آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

Raub راوب یکی از بازی هاي‌ محبوب پاسور میباشد کـه سود بسیار خفنی دارد و میتواند پولسازی باشد در ادامه با آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم  سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور راوب 

راوب توسط کروات ها در ایالات متحده بازی می شود، اگر چه منشاء واقعی بازی نامشخص اسـت. این توضیحات توسط داوورین فانداک، کـه این بازی را در اورگان آموخته اسـت، از یکی از بستگان خود در اوهایو ارائه شده اسـت.Raub یک بازی برای دو تا چهار بازیکن اسـت. بهترین بازی با چهار بازیکن، یک بازی سریع اسـت کـه گاهی اوقات می تواند بـه طرز شگفت انگیزی طولانی شود.

 

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

شمارش کارت ها در بازی راوب

یک بسته کارت 32 با کت و شلوار آلمانی «قلب، زنگ، بلوط و برگ» استفاده می شود. اگر چنین بسته اي در معرض نباشد، میتوان با یک بسته استاندارد 52 کارتی بازی کرد کـه از ان 2 تا 6 کارت از هر لباس حذف می شود. رتبه‌بندی کارت‌ها در هر لباس، از بالاترین بـه پایین‌ترین، بـه شرح زیر اسـت «معادل‌ها و جای گزین‌هاي‌ انگلیسی از بسته بین‌ المللی در براکت»:

 

بـه عنوان «آس»

کرالج «شاه»

ایبر / کرالیکا «بالا. جانشین: ملکه»

دکو «زیر. جانشین: جک»

X «10»

IX «9»

هشتم «8»

VII «7»

گلزنی روی کاغذ انجام می شود و یک بازیکن نگهدارنده امتیاز اسـت. هر بازیکن از 21 شروع می شود.

 

ترفند برد در بازی کارتی راوب

در هر دست، یک بازیکن «اعلام کننده» سعی می کند حداقل دو ترفند از چهار ترفند ممکن را انجام دهد. بازیکنان دیگر «مدافعان» هدف دارند کـه هر کدام حداقل یک ترفند انجام دهند، اما ممکن اسـت سعی کنند از پیروزی اعلام کننده پیشگیري کنند. مدافعی کـه فکر میکند نمی تواند یک ترفند انجام دهد، اجازه دارد از بازی خارج شود. پس از مشخص شدن اعلان کننده و مدافع، بازیکنان ممکن اسـت کارت هاي‌ جدیدی برای التیام دست خود بکشند.

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

 

بیشتر بخوانید: سایت بازی پاسور | استراتژی بیست 11 در ورق پاسور و درآمد 50 میلیون در ماه

 

در هر زمان از دو تا چهار بازیکن فعال وجوددارد. بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت انجام می شود.پس از این کـه فروشنده بـه هم زد و همسایه دست راست او برید، کارت ها در جهت عقربه هاي‌ ساعت داده می شود: بـه هر بازیکن 2 کارت، یک کارت رو بـه بالا روی میز برای تصمیم گیری در مورد لباس ترامپ و سپس 2 کارت بـه هر بازیکن، بـه طوری کـه هر بازیکن 4 کارت داشته باشد. . نوبت معامله در جهت عقربه هاي‌ ساعت می‌چرخد.

 

برگ های برنده بازی پاسور راوب

در هر زمانی کـه فروشنده برگ برنده رو بـه بالا داد و قبل از این کـه دست خودرا ببیند، گزینه گفتن “Raub” را دارد کـه وی را اعلام می کند و بـه او اجازه می دهد کـه کارت رو بـه بالا را بگیرد. او باید حداقل دو ترفند انجام دهد. اینکار طبق معمولً با یک کارت با قدرت بالاتر انجام می شود، اگر چه ممکن اسـت با هر کارتی انجام شود.

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

اگر فروشنده رو بـه بالا هفت شده باشد و قبل از این کـه دست خودرا ببیند، ممکن اسـت “ترفند” یا “ستیح” «تلفظ “شته”» را بگوید کـه وی را اعلام می کند و بـه او اجازه می دهد کارت رو بـه بالا را حفظ کند. او باید حداقل یک ترفند انجام دهد.

 

دیلر بازی راوب

اگر دیلر راب یا ترفند «Stih» را نگفته باشد، آنگاه همه ی بـه چهار کارت خود نگاه میکنند و بازیکن سمت چپ دیلر، ابتدا فرصت دارد تا اعلام کننده شود «با گفتن “من هدایت می‌کنم”» یا پاس بدهد. اعلان کننده این فرصت را خواهد داشت.

 

تا حداکثر 4 کارت خودرا مبادله کند و سپس باید 2 یا چند ترفند رابا لباس کارتی کـه برگردانده شده اسـت انجام دهد. اگر بازیکن اول پاس بدهد، فرصت اعلام‌تر شدن بـه بازیکن دوم می رسد و بـه همین ترتیب در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت دور میز ادامه می یابد.

 

بـه محض این کـه کسی بگوید “من رهبری می‌کنم”؛ ان بازیکن اعلام کننده می شود و مرحله مناقصه بـه اتمام می رسد.اگر نوبت بـه فروشنده برسد کـه سه بازیکن دیگر از ان عبور کرده اند، او سه گزینه دارد:او ممکن اسـت بگوید “من رهبری می‌کنم”؛ تبدیل بـه اعلام کننده می شود.

 

او ممکن اسـت پاس بدهد، دراین صورت کارت ها بـه داخل پرتاب میشوند، عرشه بـه بازیکن بعدی داده می شود تا بازی کند، و امتیاز برای دست بعدی دو برابر می شود «بـه این حالت Refa می‌گویند».

 

او ممکن اسـت کارت دوم را از بالای قسمت بازنشده عرشه برای یک لباس جدید برگرداند.اگر فروشنده کارت دوم را بـه دست آورد و همان کارت اول باشد، باید کارت سوم را نیز بالا ببرد. اگر این نیز همان لباس باشد، معامله بـه بازیکن بعدی منتقل می شود و Refa وجوددارد.

 

کارت های مهم بازی پاسور راوب

اگر کارت دوم یا سومی کـه ظاهر میشود، متفاوت از کارت اول باشد، دور دوم مناقصه مانند کارت اول وجوددارد کـه دوباره از سمت چپ بازیکن بـه فروشنده شروع میشود. در پایان این دور دوم، دیلر این گزینه را ندارد کـه کارت دیگری را برگرداند. اگر همه ی بگذرند، معامله بـه بازیکن بعدی می رسد و Refa وجوددارد. هنگامی کـه دو یا سه کارت رو بـه بالا هستند، دیلر دیگر نمی تواند با گفتن “رب” یا “شتیح” کارت رو بـه بالا را بدست آورد.

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

بررسی بازیکنان و عقربه های بازی راوب

هنگامی کـه یک بازیکن اعلام کننده شد، هر بازیکنی کـه در جهت عقربه هاي‌ ساعت از اعلام کننده شروع می شود، گزینه اي را دارد کـه «Idem» یا «نژدم» را بازی نکند. ابتدا بازیکن سمت چپ اعلام کننده اعلام می کند کـه آیا او بازی خواهد کرد و سپس سایر بازیکنان بـه نوبه خود. اگر هیچ‌کدام مایل بـه بازی نبود، اعلام‌کننده «بـه‌طور پیش‌فرض» 4 ترفند انجام داده اسـت.

 

یک بازیکن ممکن اسـت بگوید “Forpass”؛ کـه نشان دهنده قصد او برای بازی اسـت در صورتی کـه همه ی بازیکنان باقیمانده تصمیم بگیرند کـه بازی نکنند. گفتن “Surpass” جای گزین “Forpass” قبلی میشود و نشان می دهد کـه اگر بازیکنان باقی‌مانده بازی نکنند، این بازیکن بازی خواهد کرد.

 

بازی کردن تعهدی اسـت برای برنده شدن حداقل یک ترفند، ودر صورت عدم انجام ان مجازات وجوددارد. مدافعی کـه فکر نمیکند میتواند یک ترفند بزند، میتواند حذف شود، اما کنار گذاشتن، کسب دو ترفند را برای اظهارکننده راحت‌تر میکند. بازیکنی کـه بازی را ترک می کند، کارت هاي‌ خودرا بـه صورت رو بـه پایین روی میز میگذارد و تا دست بعدی از بازی خارج می شود.

 

اصطلاحات بازی راوب

اگر همه ی بازیکنان پاس بدهند، امتیاز برای دست بعدی دو برابر می شود. یک “رفا” با کشیدن یک خط افقی زیر امتیاز بازیکنان متهم می شود. ممکن اسـت چندین Refa وجود داشته باشد، دراین صورت آن ها یک بـه یک بـه صورت متوالی پخش می‌شوند.

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

ماس

هنگامی کـه امتیاز هر بازیکن کمتر از 10 شود، فروشنده می تواند “Muss” را اعلام کند. او اینکار را قبل از این کـه با برگ برنده رو بـه رو شود انجام می دهد. اگر او بگوید “Muss”؛ فروشنده کارت رو بـه بالا را دریافت می کند، باید دو ترفند انجام دهد و همه ی بازیکنان دیگر باید بـه عنوان مدافع شرکت کنند. “Muss” طبق معمولً در تلاش برای مجبور کردن یک بازیکن پیشگام بـه شرکت و امیدوارم هیچ ترفندی انجام ندهد ودر نتیجه امتیاز وی را افزایش دهد، اعلام می شود.

 

عبور از عرشه

قبل از معامله دیلر، او این گزینه را دارد کـه بـه جای معامله، عرشه را بـه بازیکن بعدی منتقل کند. این یک Refa خودکار ایجاد می کند و امتیاز را برای دست بعدی دو برابر می کند.اگر بازیکنی اشتباه کند، عرشه بـه بازیکن بعدی می رسد و Refa اعلام می شود. اگر تخلف عمدی باشد، جریمه اضافی چهار امتیاز تعیین می شود.

 

عده اي از بازی ها کـه پس از مشخص شدن بازیکنان شرکت کننده و کشیدن کارت هاي‌ جدید، بازیکنی کـه هفت کت و شلوار ترامپ را در دست دارد ممکن اسـت ان رابا برگه برنده رو بـه بالا تعویض کند. او ممکن اسـت اینکار را تنها در صورتی انجام دهد کـه کارت تنها رو بـه بالا باشد.

 

بیشتر بخوانید: بهترین روش بازی شیطان پاسور برای برنده شدن

 

آموزش بازی پاسور راوب Raub + ترفند قوانین لازم

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک فرمایید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *