راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

Mustamaija مستمعیجا یک نوع بازی پاسور ورق و حکم اسـت کـه شبیه بـه بازی بی دل می‌باشد کـه محبوبیت زیادی دارد اینروزها و شـما میتونید با اموزش حتی سود پول واقعی هم ببرید در ادامه با راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija سایت برترین بت را دنبال کنید . 

 

نحوه بازی کارتی Mustamaija مستمعیجا

بازی فنلاندی Mustamaija بـه طور کلی بـه عنوان یک بازی کودکان درنظر گرفته می شود، اگر چه بازی تاکتیکی ان بـه اندازه کافی جالب اسـت کـه بزرگسالان نیز می‌توانند از بازی ان لذت ببرند. این نام تقریبا بـه‌عنوان «ماریا سیاه» ترجمه میشود، اما تنها رابطه ان با بازی بریتانیایی بلک ماریا «نوعی از Hearts» این اسـت کـه در هردو بازی هدف این اسـت کـه از دادن ملکه بیل‌ها پیشگیری شود.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

Mustamaija یک بازی ترفند مانند قلب نیست – یک بازی ضربانی از نوع حمله چندگانه اسـت. هیچ برنده اي وجود ندارد، فقط یک بازنده از هر دست وجوددارد. بازنده بازیکنی اسـت کـه وقتی کارت هاي‌ همه ی بازیکنان دیگر تمام شده باشد، موستامیجا «ملکه بیل» را در دست میگیرد.

 

این صفحه بر اساس اطلاعات Ruurik Holm و ترجمه آنتونی اسمیت از فصل مربوط بـه این بازی از کتاب “Marjapussissa Porvooseen” نوشته Pekka Ranta «WSOY, Porvoo 1993» اسـت. این مربوط بـه مقاله اي اسـت کـه من برای نسخه ژوئیه/آگوست 1998 “کارت بازی” «ژورنال انجمن بین المللی کارت بازی» نوشتم.

 

بیشتر بخوانید: آشنایی با محبوب ترین بازی های پاسور هیجان انگیز و اجتماعی «قوانین و آموزش»

 

بازی مستمعیجا چند نفره است ؟

از دو تا شش بازیکن وجوددارد و یک بسته کارت استاندارد 52 استفاده می شود.معامله و بازی در جهت عقربه هاي‌ ساعت اسـت. پنج کارت در هر زمان بـه هر بازیکن داده می شود. و بقیه کارت‌ها رو بـه پایین قرار می گیرند تا یک طناب شکل بگیرد کـه از ان کارت‌ها کشیده می شود.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

یک کت و شلوار برنده وجوددارد کـه با چرخاندن کارت بالایی چنگال رو بـه بالا مشخص می شود. اینکار بلافاصله پس از این کـه بازیکن بـه سمت چپ دیلر یک یا چند کارت را هدایت کرد، انجام می شود، اما قبل از این کـه این بازیکن برای نخستین بار از تالون بکشد.

 

برگ برنده چرخانده شده با رو بـه بالا در زیر برگه هاي‌ باقی مانده چنگال قرار داده می شود تا تا حدی قابل مشاهده باشد. بـه عنوان آخرین کارت تالون کشیده خواهد شد. طبق معمولً توافق بر این اسـت کـه بیل نمی تواند شیپور باشد. اگر یک بیل چرخانده شود، دوباره در وسط چنگال قرار داده می شود و کارت بعدی برای ترمپ برگردانده می شود.

 

روش بازی مستمعیجا

در هر زمان در طول بازی یک بازیکن مهاجم اسـت و بازیکن سمت چپ مهاجم مدافع اسـت. در شروع بازی، مهاجم بازیکن سمت چپ فروشنده اسـت. مهاجم یک یا چند کارت از یک لباس را هدایت می‌کند و انها را رو بـه بالا روی میز قرار میدهد. اگر کمتر از پنج کارت در دست مهاجم باقی بماند، مهاجم باید کارت‌هاي‌ کافی را از بالای چنگال بکشد تا دوباره پنج کارت داشته باشد.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

مدافع ممکن اسـت برخی یا همه ی کارت هاي‌ رهبری شده رابا بازی کردن کارت هاي‌ بهتر در بالای آن ها شکست دهد. یک کارت را میتوان با یک کارت بالاتر از همان لباس شکست داد و هر کارت غیربرنده اي را نیز میتوان با هر کارتی از لباس مغلوب شکست داد. با این حال، ملکه بیل یک استثنا اسـت: او قادر نیست هر کارت دیگری را بزند، اما اگر وی را «بـه تنهایی یا با بیل هاي‌ دیگر» هدایت کند، حتی با یک ترامپ هم نمی‌توان وی را شکست داد.

 

کارت هاي‌ ضرب شده بـه همراه کارت هایي کـه برای ضرب و شتم آن ها استفاده شده اسـت دریک انبوه دور انداختن رو بـه پایین کنار گذاشته میشوند. هر کارتی کـه زده نشده اسـت باید برداشته شود ودر دست مدافع قرار گیرد. ضرب و شتم یک کارت فقط بـه این دلیل کـه می‌توانید اجباری نیست – اگر نمیخواهید کارتی را کـه مهاجم هدایت کرده اسـت بزنید، همیشه اجازه دارید بـه جای ان کارت را بردارید. اگر پس از ضرب و / یا برداشتن، مدافع کمتر از پنج کارت داشته باشد، دست مدافع باید با کشیدن کارت از روی تالون بـه پنج کارت پر شود.

 

اگر بـه عنوان مدافع موفق بـه شکست دادن هر یک از کارت هاي‌ مهاجم جدید شوید، مهاجم جدید میشوید و بازیکن سمت چپ شـما مدافع جدید اسـت. اما اگر هر یک از کارت هاي‌ مهاجم را بردارید، نوبت حمله را از دست می‌دهید. مهاجم جدید بازیکن سمت چپ شـما و مدافع جدید بازیکن بعدی بعد از ان اسـت.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

در برخی موارد مهاجم ممکن اسـت آن قدر کارت از یک لباس داشته باشد کـه بتواند کارت هاي‌ بیشتری نسبت بـه کارت هاي‌ مدافع داشته باشد. دراین صورت مدافع قطعا باید حداقل یکی از کارت هاي‌ حمله را بردارد و فرصت حمله را از دست بدهد.

 

برنده شدن مستمعیجا

وقتی کارت هاي‌ تالون تمام می شود، بازی بـه روشی مشابه ادامه می‌یابد، با این تفاوت کـه هیچ کارتی برای جایگزینی کارت هاي‌ بازی کشیده نمیشود. دراین مرحله از بازی، یک قانون اضافی اجرا می شود: تعداد کارت هایي کـه مهاجم هدایت میکند نباید بیشتر از تعداد کارت هایي باشد کـه در دست مدافع اسـت.

 

با تمام شدن کارت بازیکنان، از بازی خارج می‌شوند. اگر بازیکنی کـه نوبت حمله اسـت هیچ کارتی نداشته باشد، امتیاز حمله بـه بازیکن بعدی کـه همان‌ گونه کارت دارد بـه نوبه خود میرسد. وقتی کارت هاي‌ همه ی بازیکنان بـه جز یکی به پایان رسید، آخرین بازیکنی کـه هنوز کارت دارد بازنده اسـت.

 

بیشتر بخوانید: آشنایی با نمادهای بازی پاسور + تاریخچه پاسور یا ورق بازی

 

از آنجایی کـه “موستامایجا” – ملکه بیل – نه میتواند ضرب و شتم شود و نه می‌تواند شکست بخورد، او باید در بازی باقی بماند و همیشه در بین کارت هاي‌ بازنده در پایان یافت می شود. بنابر این گاهی اوقات بازنده بـه عنوان “مستمایجا” شناخته می شود.در ابتدا هیچ برنده اي وجود ندارد، اما اگر کسی سلطان و ملکه کت و شلواری غیر از بیل در دست داشته باشد، میتواند اعلام کند و بـه آن ها نشان دهد.

 

رتبه بندی کارت بازی مستمعیجا

رتبه بندی سنتی با آس «بالا»؛ کینگ، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ و 2 «کم» اسـت.

 

لباس ترامپ همیشه از کت و شلوار غیر ترامپ بالاتر اسـت. استثنا ملکه بیل اسـت. ملکه بیل نمی تواند هیچ کارتی را شکست دهد و پایین‌ترین کارت رتبه‌بندی اسـت مگر این کـه در حمله پیشروی کند. وقتی بـه تنهایی یا با بیل هاي‌ دیگر هدایت می شود، نمیتوان وی را حتی با برگه هاي‌ برتر یا بالاتر شکست داد.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

دانلود مستمعیجا

بازی با بازیکن سمت چپ فروشنده شروع می شود ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه می‌یابد. همیشه یک مهاجم و یک مدافع وجود خواهد داشت. مدافع همیشه بازیکن سمت چپ مهاجم اسـت.

 

در نوبت مهاجم، آن ها هر تعداد کارت از همان لباس را هدایت خواهند کرد. انها رو بـه بالا روی میز قرار می گیرند. اگر مهاجم در حال حاضر کمتر از 5 کارت در دست داشته باشد، تا 5 کارت از تالون خواهد کشید.

 

مدافع حالا باید بازی کند. آن ها ممکن اسـت انتخاب کنند کـه هر تعداد کارت رابا بازی کردن یک کارت با رتبه بالاتر بر روی ان یا با بازی کردن هر برگ برنده در صورتی کـه کارت هاي‌ اصلی غیر ترامپی باشد، شکست دهند.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

هر کارتی کـه زده می شود گرفته می شود و با کوبنده هایشان کنار گذاشته می شود. هر کارت شکست ناپذیری در دست مدافع گرفته می شود. اگر بعد از این مدافع کمتر از 5 کارت در دست داشته باشد، باید تا 5 کارت از تالون بکشد.اگر مدافع همه ی کارت ها را بزند، مهاجم جدید می شود. اگر اینکار را نکردند، مهاجم بـه بازیکن سمت چپ مدافع پاس داده می شود.

 

قبل از این کـه تالون تمام شود، مهاجم ممکن اسـت کارت هاي‌ بیشتری نسبت بـه کارت هاي‌ مدافع در دست داشته باشد، اما زمانی کـه تالون به پایان رسید، دیگر مجاز نیست.

 

هنگامی کـه طناب به پایان رسید، قوانین کمی تغییر می‌کنند. بازیکنان دیگر برای دست خود کارت نمیکشند. هنگامی کـه یک بازیکن کارتی در دست نداشته باشد، از بازی خارج می شود و ایمن اسـت.

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

برنده بازی مستمعیجا

بازی تا زمانی انجام می شود کـه فقط یک بازیکن باقی بماند. این بازیکن بازنده اسـت.

 

بیشتر بخوانید:آموزش بازی پاسور وارWar بهمراه ترفند و قوانین لازم «پولساز»

راهنمایی بازی پاسور مستمعیجا فنلاندی + ترفند و قوانین لازم Mustamaija

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی با کسب درآمد

همانگونه کـه بازی پاسور و کارتی مستمعیجا شناختید ما سایتی را بهتون معرفی می‌کنیم کـه از طریق بازی هاي‌ کارتی مثل پوکر بلک جک رولت و حتی بازی مستمعیجا کسب درآمد کنید برای ورود همین همین حالا روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید ٬ثبت نام کنید و کلی پول کسب کنید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *