آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

Bakugan باکوگان یکی از بازی هاي‌ محبوب پاسور و ورق مخصوص دورهمی ها میباشد کـه می‌تواند ساعات بسیار جذابی را در بازی پاسور برای شـما رقم بزند در ادامه با آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan سایت برترین بت را دنبال نمایید. 

 

معرفی و نحوه بازی باکوگان 

سه کپسول باکوگان را انتخاب کنید. مجموعه باکوگان هاي‌ خودرا نگاه کنید و سه نفری را کـه می‌خواهید با انها بازی کنید انتخاب کنید. از موارد مورد علاقه خود استفاده کنید یا بـه دنبال آنهایی باشید کـه بالاترین رتبه G-power را دارند. در نهایت یاد می گیرید کـه با کدام باکوگان بازی کنید، اما وقتی برای نخستین بار شروع میکنید، اشکالی ندارد کـه هر کدام را کـه بیشتر دوست دارید انتخاب کنید.

 

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

قبل از شروع بازی، مطمئن شوید کـه هر سه باکوگان بسته هستند تا بـه شکل توپ خود باشند. هنگام بازی آن ها را رول می کنید، بنابر این باید بسته شوند.
سه موردی کـه با آن ها بازی می کنید را جلوی خود قرار دهید و بقیه باکوگان ها را کنار بگذارید. شـما مجاز نیستید در طول بازی جابه‌جا شوید.

 

بررسی و شمارش کارت ها باکوگان

سه کارت دروازه را برای استفاده در نبرد انتخاب کنید. بـه کارت هاي‌ دروازه خود نگاه کنید و یکی از طلا، مس «گاهی اوقات برنز نامیده می‌شود» و نقره را انتخاب کنید. کارت هاي‌ دروازه دارای دایره هاي‌ رنگی در کناره هستند کـه با رنگ کپسول هاي‌ باکوگان شـما مطابقت دارد. کارت‌هاي‌ دروازه‌اي رابا اعداد بالا در دایره‌هایي انتخاب کنید کـه با رنگ‌هاي‌ باکوگان شـما مطابقت دارند.

 

بـه عنوان مثال، اگر باکوگان انتخابی شـما شامل یک قرمز، یکی آبی و یک زرد اسـت، کارت هاي‌ دروازه با اعداد بالا در دایره هاي‌ قرمز، آبی و زرد را انتخاب کنید. شـما همیشه مطابقت کامل نخواهید داشت، اما سعی کنید بهترین گزینه ها را پیدا کنید.کارت هاي‌ دروازه از فلز ساخته شده اند، بنابر این از کارت هاي‌ توانایی سنگین تر هستند.

 

بررسی رنگ ها و امتیازدهی در بازی باکوگان

سه کارت توانایی را انتخاب کنید. سه رنگ مختلف کارت توانایی وجوددارد: قرمز، سبز و آبی. یکی از هر کدام از این ها را برای استفاده در بازی انتخاب کنید. هر نوع کارت بـه روش هاي‌ مختلفی استفاده می‌شود. کارت ها را رو بـه پایین در سمت راست خود قرار دهید تا زمانی کـه برای بازی یکی از آن ها آماده شوید.

کارت‌هاي‌ آبی در طول نبرد بـه G-Power اضافه می کنند. کارت‌هاي‌ قرمز در طول یک رول بازی میشوند تا روی رول شـما یا رقیب شـما تأثیر بگذارند. گرین کارت کارکردهای مختلفی دارد.

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

برای هر نفر یک قلم و یک کاغذ تهیه کنید. هر بار کـه نبردی رخ می‌دهد، اعداد رابا هم جمع می کنید. داشتن یک قلم و کاغذ برای یادداشت این اعداد برای کمک بـه اضافه کردن آن ها مفید اسـت. نوشتن نمرات خود کاملاً ضروری نیست، اما مفید اسـت.

 

کارت هاي‌ دروازه را رو بـه پایین در وسط میدان باکوگان قرار دهید. ابتدا کارت دروازه اي را کـه میخواهید بازی کنید انتخاب کنید و بین خود و رقیب قرار دهید. کارت خودرا نزدیکتر بـه رقیب خود در منطقه بازی قرار دهید. انها نیز مال خودرا بـه شـما نزدیکتر خواهند کرد.بقیه کارت هاي‌ خودرا رو بـه پایین جلوی خود نگه دارید و هنوز استفاده نشده اند.هر بازیکن کارت دروازه خودرا در همان زمان پایین می‌گذارد تا دو طرف باریک کارت ها لمس شوند.

 

نحوه بازی باکوگان

کپسول باکوگان خودرا بـه سمت کارت هاي‌ دروازه بچرخانید. جوان ترین بازیکن ابتدا رول میشود. هدف شـما این اسـت کـه باکوگان خودرا بر روی یکی از کارت هاي‌ دروازه باز کنید. باکوگان را فقط با سرعت مناسب بچرخانید تا روی یکی از کارت هاي‌ دروازه متوقف شود و باز شود. اگر باکوگان باز شد، ان را روی کارت دروازه بگذارید.

 

اگر باکوگان شـما روی کارت دروازه فرود نمی‌آید و باز نمی‌شود، باکوگان را بردارید و ان را در شمع استفاده شده خود قرار دهید. برای ان دور در بازی باقی نمی‌ماند.

 

باکوگان اگر یکی از این سه اتفاق بیفتد حساب می کند: روی دروازه فرود آید و باز شود. روی دروازه فرود می‌آید اما باز نمی‌شود. روی دروازه باز می‌شود اما از کارت خارج می‌شود.اگر روی کارت قرار گرفت اما باز نشد، ان را حرکت دهید تا باز شود. اگر باز شد و از کارت خارج شد، ان را روی کارت ببرید.

 

بـه رقیب خود اجازه دهید باکوگان خودرا بچرخاند. بعد از این کـه شـما رول کردید، رقیب شـما سعی می کند باکوگان خودرا روی همان کارت دروازه‌اي کـه شـما روی ان وارد شده‌اید، بیاورد. اگر باکوگان انها روی همان کارت دروازه شـما باز شود، برای این کـه ببینید چه کسی کارت دروازه را میبرد، مبارزه خواهید کرد.

اگر باکوگان رقیب شـما روی کارت دروازه اي کـه خالی اسـت فرود آید، بازی بـه شـما برمی گردد. دومین باکوگان خودرا بچرخانید و سعی کنید ان را روی کارتی کـه رقیب در ان اسـت قرار دهید.

 

قوانین بازی باکوگان

نبرد زمانی کـه دو باکوگان روی یک کارت باز می شوند. کارت دروازه را برگردانید و دستورالعمل هاي‌ ان را دنبال نمایید «درصورت وجود». سپس امتیاز G-power Bakugan خودرا بـه امتیاز ویژگی گیت اضافه کنید. پاداش دروازه را در دایره رنگی کـه با رنگ باکوگان شـما مطابقت دارد، پیدا خواهید کرد.

پاداش هاي‌ ویژگی دروازه در امتداد سمت چپ کارت در دایره هاي‌ رنگی قراردارند. امتیاز G-power Bakugan شـما را می‌توان در داخل باکوگان باز شده چاپ شده مشاهده کرد.

 

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

بـه عنوان مثال، اگر یک باکوگان سبز دارید، دایره سبز رنگ را پیدا کنید و ان شماره را بـه امتیاز G-power Bakugan خود اضافه کنید. اگر امتیاز G-power شـما 300 و امتیاز گیت 50 باشد، مجموع فعلی شـما 350 اسـت.برخی دستورالعمل‌هاي‌ کارت دروازه ممکن اسـت تا پایان نبرد اعمال نشوند.

 

اگر می‌خواهید کارت هاي‌ توانایی بازی کنید. هنگامی کـه جایزه گیت را بـه G-power Bakugan خود اضافه کردید، میتوانید یک کارت توانایی بازی کنید تا باکوگان خودرا تقویت کنید. کارت را بازی کنید و دستورالعمل هایي را کـه میدهد دنبال نمایید. در طول هر نبرد لازم نیست کارت توانایی بازی کنید، اما انها اغلب تصمیم میگیرند کـه چه کسی برنده نبرد اسـت.

 

ترفند برد در بازی باکوگان

برای کارت دروازه کـه هنوز در حال بازی اسـت رول کنید. پس از این کـه یک بازیکن نخستین کارت دروازه را برد، هردو بازیکن یک باکوگان استفاده نشده را انتخاب کرده و ان را بـه سمت کارت دروازه پرتاب می کنند. دستورالعمل هاي‌ بالا را برای هر نوبت و هر جنگی کـه پیش می‌آید دنبال نمایید.

اگر در هر نقطه اي از بازی از تمام باکوگان هاي‌ خود استفاده کردید، آن ها را ببندید و بـه انبوه استفاده نشده خود برگردانید. شـما فقط زمانی مجاز بـه استفاده مجدد از باکوگان هستید کـه هر سه انها یکبار استفاده شده باشند.

 

دو کارت دروازه دیگر بگذارید. هنگامی کـه بازیکنی دومین کارت از دو کارت دروازه اولیه را برد، هردو بازیکن دروازه دیگری را انتخاب کرده و مانند قبل در محوطه بازی قرار میدهند. باکوگان هاي‌ خودرا بچرخانید و همانگونه کـه در بالا توضیح داده شد بـه بازی ادامه دهید، زمانی کـه هر بازیکن یک باکوگان باز در همان کارت دروازه داشته باشد، مبارزه کنید.

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

بازی کنید تا یک بازیکن سه کارت دروازه را برد. هر بازیکن نوبت خودرا میگیرد ودر مواقع لزوم نبردها برای بردن کارت هاي‌ دروازه انجام میشود. هنگامی کـه یک بازیکن سه کارت دروازه را برد، بازی تمام می‌شود و آن ها برنده اعلام می شوند. کارت‌هاي‌ دروازه را بـه مالک اصلی برگردانید.

 

آموزش بازی پاسور باکوگان + ترفند و قوانین لازم Bakugan

ورود به سایت معتبر بازی های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی و کارتی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون کلیک کنید . 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *