آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

Machiavelli ماکیاولی یکی از بازی هاي‌ کارتی و پاسور ایتالیایی اسـت کـه سود بسیار خوبی بـه شـما میدهد در ادامه با آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی سایت بازی کارتی ماکیاولی 

ماکیاولی «Machiavelli» یک بازی کارتی از نوع رامی برای دو تا پنج بازیکن اسـت کـه در ایتالیا شهرت فراوانی دارد. برخلاف اکثر بازی‌هاي‌ رامی کـه ترکیبات را تنها پس از ساخت میتوان رو کرد و گسترش داد.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

ماکیاولی یک بازی رامی با قابلیت دستکاری اسـت. این بدان معناست کـه تمام ترکیبات ساخته‌ شده‌ توسط بازیکنان باهم بر روی میز قرار میگیرند. هر بازیکن میتواند کارت‌ها را در قالب‌هاي‌ جدید مرتب کرده و اهمیتی ندارد کـه چه کسی ان‌ها را روی میز بازی کرده اسـت! در ادامه این مقاله بـه معرفی و آموزش ان خواهیم پرداخت.

 

هدف از بازی ماکیاولی پاسور

هدف ماکیاولی خلاص شدن از شر تمامی کارت‌ها با بازی کردن ان‌ها بر روی میز بـه صورت ترکیبی اسـت.ماکیاولی با دو دک استاندارد ۵۲ کارتی بازی میشود. دراین بازی در مجموع ۱۰۴ کارت درکنار هم قرار میگیرند.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

برای خاطرجمعی از این‌که بازی شـما هرگز بـه دلیل ریختن‌ نوشیدنی یا کارت‌هاي‌ آسیب دیده‌ متوقف نمیشود، با کارت‌هاي‌ تمام پلاستیکی دنگزا «Denexa» بازی کنید.بـه هر بازیکن سیزده کارت بدهید. در ادامه کارت‌هاي‌ باقی مانده را در وسط میز قرار دهید تا بخش استاک «انباشت» را تشکیل دهید.

 

بازی ماکیاولی برای چند نفر است؟‌

بازیکن در نوبت خود در صورتی کـه نمی تواند یا نمی خواهد کار دیگری انجام دهد، میتواند یک کارت را از بخش انباشت بکشد. سپس نوبت بـه بازیکن سمت چپ میرسد.

 

بـه جای کشیدن‌ کارت، بازیکن می تواند یک یا چند ترکیب تشکیل دهد. دو نوع مختلف از ترکیبات در بازی وجوددارد. یکی از ان‌ها مجموعه‌اي از سه یا چند کارت با رتبه مشابه و خال متفاوت اسـت. یک ترکیب نمی تواند شامل بیش از یک کارت از یک خال باشد.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

نوع دیگر ترکیب، چیدمانی اسـت کـه سه یا چند کارت متوالی از یک خال را شامل شود. آس میتواند دریک دنباله بالا یا پایین باشد، اما نه بـه عنوان عضوی میانه در هردو بخش. این بدین معناست کـه ساخت دنباله‌اي از آس، شاه و ۲ مجاز نیست.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

قوانین ماکیاولی اگر از قبل ترکیباتی روی میز وجود داشته باشند، بازیکن میتواند از کارت‌هاي‌ موجود در ان ترکیب‌ها برای تشکیل ترکیب‌هاي‌ جدید با کارت‌هایي از میان دست خود استفاده کند. وی میتواند کارت‌ها را بـه هر شکلی کـه میـــخواهد مرتب کند.

 

با این حال، وقتی نوبتش بـه اتمام رسید، تمامی کارت‌هاي‌ روی میز باید ترکیبات معتبری را تشکیل داده‌ باشند. اگر این طور نباشد، بازیکن باید هر کارتی را کـه بازی کرده‌ اسـت دوباره بـه دستش برگردانده‌ و میز را بـه حالت قبلی‌اش برگرداند. سه کارت را هم از روی بخش انباشت بـه عنوان جریمه در دست خود قرار دهد.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

بازی تا زمانی ادامه می یابد کـه بازیکن با موفقیت تمام کارت‌هاي‌ دست خودرا بر روی میز بازی کند. این بازیکن برنده بازی خواهد بود.بـه چه شرط هایي شرط هاي‌ با ارزش می‌گویند؟

 

ترفند در شرط بندی بازی های کازینویی

یک شرط با ارزشی شرطی اسـت کـه بر اساس موقعیت هاي‌ شناسایی شده توسط افراد علاقه مند بـه شرط بندی بـه ثبت رسانده شود. در واقع بهترین موقعیت برای ثبت یک شرط با ارزش زمانی اسـت کـه واسط هاي‌ شرط و یا سایت هاي‌ شرط بندی یک موقعیت با ارزش را شناسایی نکرده باشند و شرط بند خودش بتواند این موقعیت را تشخیص داده باشد.

 

البته از ان جایی کـه واسط هاي‌ شرط و سایت هاي‌ پیشبینی ورزشی و شرط بندی اکثر عوامل اثر گذار بر روند بازی ها را بـه صورت منطقی و بر اساس اطلاعات زیادی محاسبه میکنند این قبیل پیشبینی ها و شرط هاي‌ ارزشی بیشتر بر اساس حدسیات قابل ثبت هستند.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

تا اطلاعات. برای مثال، اگر پس از مطالعه ي فرم و سایر عوامل اثرگذار بر عملکرد بازیکنان احساس کنید کـه اندی موری ۶۰% شانس پیروزی بر رافائل نادال را دریک رقابت با ضرایب ۱.۶۷ دارد ولی ضریب واسط ۱.۸۳ روی پیروزی موری باشد.

 

میتوانید یک شرط ارزشی بـه ثبت برسانید. در این جا ضریب واسط روی پیروزی موری بیشتر از میزان پیشبینی شـما اسـت و شـما معتقدید کـه واسط در ضریب خود درصد خطا دارد و بدین ترتیب یک موقعیت ارزشی شناسایی می‌کنید.

 

فرمول شرط بندی در بازی کارتی

نخستین روش حساب کردن درصد موفقیت یک شرط با ارزش

فرض کنید شـما احتمال پیروزی اندی موری را ۶۰% پیشبینی می‌کنید

 

ضریب مورد انتظار= «« ۱/ احتمال موردنظر شـما»* ۱۰۰»

۱.۶۷=«۱۰۰*«۶۰/۱»»

 

اگر ضریبی بیش از ضریب واسط پیدا کنید، یک شرط ارزشی شناسایی کرده‌اید. از این فرمول می‌توانید در تمامی رقابت ها استفاده کنید.راه دیگری برای شناسایی ارزشی بدون شرط ها وجوددارد. برای اینکار میتوانید از فرمول دیگری نیز استفاده کنید.

ارزش= «احتمال*ضریب»> ۱

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

در این جا اگر شماره آخر بالای ۱.۰ باشد، ارزشی بودن شرط را نشان می‌دهد. منفی شدن این مقدار نشان دهنده ي ارزش نداشتن این شرط اسـت کـه بهتر اسـت از ثبت ان خودداری کنید. هرچه این شماره از ۱.۰ بزرگ‌تر باشد، ارزش شرط بیشتر خواهد بود.

 

ضرایب پیش بینی

برخی افراد معتقد هستند کـه با ثبت یک شرط ۱.۰۵؛ و پیروزی در ان؛ یک شرط با ارزش ثبت کرده اند، چرا کـه از ان سود بـه دست آورده اند. این دسته از افراد بر این باورند کـه شرط هایي با احتمال پیروزی بالاتر و ضرایب پایین تر موقعیت هاي‌ با ارزشی برای شرط بندی بـه شمار می‌آیند. مشکل چنین نظریه اي این اسـت کـه در هیچ موقعیت و زمانی احتمال پیروزی یک تیم قوی‌تر ۱۰۰% نخواهد بود.

 

همین عدم خاطرجمعی از نتیجه ي قطعی کل این نظریه را زیر سوال می‌برد. افراد زیادی بر این باورند کـه می توان از ثبت شرط با ضریب ۱.۰۱ در صراف شرط، پول بـه دست آورد. البته اگر فکر میکنید کـه با ثبت اینگونه شرط ها پشت سرهم برنده خواهید شد سخت در اشتباه هستید زیرا همان طور کـه قبلا گفتیم هیچ نتیجه اي قطعی نیست.

آموزش بازی پاسور ماکیاولی + ترفند و قوانین لازم Machiavelli

اگر شـما هم جزو افرادی هستید کـه فکر میکنید ضرایب نشان دهنده ي ارزش واقعی اند، بهتر اسـت این موضوع را فراموش نکنید کـه ضرایب واسط ها و سایت هاي‌ پیشبینی ممکن اسـت همیشه مبتنی بر واقعیات نباشند و درصد خطا داشته باشند چرا کـه ان ها نیز میخواهند از این بازی ها سود بـه دست آورند.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت میتوانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین همین حالا کلیک کنید..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *