آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

Booray بوری یکی از بازی هاي‌ جذاب ورق و کارتی اسـت کـه سود بسیار خوبی بـه شـما میدهد در ادامه با آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

راهنمای کامل بازی پاسور بوری 

این بازی با ۳ الی ۸ بازیکن انجام میشود. برای انجام ان؛ شـما نیاز بـه یک دسته کارت ۵۲تایی استاندارد و تعدادی چیپ پوکر برای شرط بندی دارید.پیش از این کـه دیلر کارت‌ها را بین بازیکنان پخش کند، هر بازیکن باید یک انتی «یک چیپ» را وسط میز قرار دهد.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

سپس یکی از بازیکنان به عنوان دیلر انتخاب میشود. دیلر بـه هر بازیکن باید ۵ کارت بدهد. توزیع کارت از بازیکن سمت چپ دیلر شروع میشود و به‌صورت ساعتگرد ادامه پیدا میکند. دیلر این کارت‌ها را یکی یکی بین بازیکنان پخش می کند.

 

شمارش کارت ها در بازی بوری

دراین توزیع کارت، آخرین بازیکنی کـه کارت دریافت می کند، خود دیلر اسـت. دیلر باید این آخرین کارت را رو بـه بالا کند وسط قرار دهد تا همه ی ان را ببینند. خال این کارت، خال ترامپ برای ان دور از بازی خواهد بود. مثلاً فرض کنید.

 

کارت آخری کـه بـه دیلر می رسد، کارت ۳ خشت باشد، دراین دور از بازی، خشت خال ترامپ خواهد بود.پس از این کـه توزیع کارت انجام شد، یکسری کارت در دست دیلر باقی میماند. دیلر این کارت‌ها را به‌ صورت رو بـه پایین در سمت راستش قرار می دهد.

 


بیشتر بخوانید: نحوه بازی آنلاین تاس به همراه درآمد 10 میلیونی در روز + سایت معتبر


 

بازی کارتی بوری «Booray»؛ یک بازی تریک تیکینگ اسـت. یعنی یک بازی کـه بازیکنان از وسط میز، تریک برنده میشوند.

هدف از انجام بازی نیز این اسـت کـه بیشترین تعداد تریک را نسبت بـه تمام بازیکنان برنده شوید.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

بازی بوری برای چند نفر است ؟

بازیکنان هر کدام یک کارت در وسط بازی می کنند و یک تریک تشکیل میشود. سپس بازیکنی کـه کارت با بالاترین رتبه را در خال ترامپ دراین تریک بازی کرده اسـت، برنده تریک خواهد بود. اگرهم هیچ کارتی با خال ترامپ، بازی نشده بود.

 

خال نخستین کارتی کـه در تریک بازی شده بود درنظر گرفته میشود و بازیکنی کـه کارت با بالاترین رتبه دراین خال بازی کرده باشد، برنده تریک خواهد بود.

 

اما این نکته را درنظر بگیرید کـه کارت‌هایي کـه خال ترامپ هستند، از تمامی کارت‌هاي‌ دیگر با خال غیرترامپ، رتبه بالاتری خواهند داشت.در طی انجام بازی، بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا باید از دیگر بازیکنان پنهان نگه دارند. و بازیکنی حق ندارد کارت بازیکن دیگر را ببیند.از بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، شروع می شود و هر بازیکن اعلام می کند کـه دراین دور بازی میـــخواهد بیرون باشد یا داخل.

 

خال های مهم بازی بوری

اگر یک بازیکن انتخاب کند کـه بیرون از بازی باشد، او انتی را کـه در وسط میز قرار داده بود، به عنوان تاوان از دست خواهد داد. اما از جریمه شدن بابت برنده نشدن هیچ تریکی در طول این دور از بازی، اجتناب خواهد کرد. این جریمه دربخش‌هاي‌ دیگر این مطلب، توضیح داده خواهد شد.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

اما اگر یک بازیکن بخواهد دراین دور از بازی، در داخل بازی بماند، او هر تعداد کارتی را کـه بخواهد می تواند از کارت‌هاي‌ دست خود دور بیندازد و دیلر بـه ان بازیکن، دوباره کارت خواهد تا زمانی کـه دوباره کارت‌هایش دستش بـه ۵ کارت برسند. دیلر این کارت‌ها را از بین کارت‌هاي‌ پخش نشده‌اي کـه در سمت راستش قرار داده بود، بـه او می دهد.

 

دور های بازی بوری

برای مثال فرض کنید دریک بازی ۴ نفره، کـه بازیکن عدد ۱ دیلر اسـت، بازیکن عدد ۲ «بازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت» تصمیم می گیرد کـه در داخل بازی باقی بماند. او سپس ۳ کارت را کـه از دستش نمیخواهد دور می‌اندازد و دیلر بـه او ۳ کارت میدهد تا تعداد کارت‌هایش دوباره بـه ۵ کارت برسد.

 

سپس نوبت بازی بـه بازیکن عدد ۳ «بازیکن روبروی دیلر» می رسد. این بازیکن تصمیم میگیرد کـه دراین دور از بازی، بیرون از بازی باشد. بنابران کارت‌هایش بـه دیلر داده میشود. و دیلر کارت‌ها را به‌صورت رو بـه پایین درکنار دسته کارت پخش نشده قرار میدهد.

 

پس از ان؛ بازیکن عدد ۴ «بازیکن سمت راست دیلر»؛ تصمیم می گیرد کـه در داخل بازی باقی بماند. او نیز، ۳ کارتی را کـه نمیخواهد دور می‌اندازد و دیلر بـه او ۳ کارت میدهد.

 

بازیکن عدد ۱ یعنی خود دیلر نیز تصمیم می گیرد کـه در داخل بازی باقی بماند و او هم ۳ کارت را کـه نمی‌پسندد دور می‌اندازد و از دسته کارت پخش نشده ۳ کارت را برمی‌دارد. سپس دیلر باید کارتی را کـه در اول بازی رو بـه بالا کرده بودو در وسط میز قرار داده بود را نیز بـه دست خود اضافه کند.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

روش برد در بازی بوری

بوریبازیکنی کـه در سمت چپ دیلر نشسته اسـت، نخستین کارت نخستین تریک را وسط خواهد گذاشت. او هر کارتی را میتواند انتخاب کند. سپس بازی به‌ صورت ساعتگرد می چرخد.

 

بازیکنان باید از خال نخستین کارت تریک پیروی کنند و کارت با همان خال را بازی کنند. اما اگر کارت با این خال را در دست خود نداشتند، باید حتماً درصورت امکان، کارت با خال ترامپ را بازی کنند.

 

اما اگر کارت با خال ترامپ هم در دست خود نداشتند، هر کارتی را میتوانند بازی کنند.بازیکنی کـه تصمیم گرفت خارج از دور بازی باشد، در دور بازی اصلا شرکت نخواهد کرد.

 

هم چون اکثر بازی‌هاي‌ تریک – تیکینگ، هر بازیکنی کـه یک تریک را برنده شود، تریک بعدی را شروع خواهد کرد.

بازی بـه همین ترتیب ادامه پیدا میکنند و بازیکنان تلاششان را میکنند کـه برنده تریک شوند.

 

در بازی بوری کی برندست ؟

در پایان یک دور از بازی، بازیکنی کـه بیشترین تعداد تریک را برنده شده اسـت، چیپ‌هایي کـه بازیکنان در اول بازی وسط گذاشتند را برنده خواهد شد.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

اگر یک بازیکن در دور بازی وجود داشته باشد و هیچ تریکی را برنده نشود، بـه بوری خواهد رفت. بازیکنی کـه بـه بوری می رود، باید بـه تعداد چیپ‌هایي کـه در وسط میز قرار دارد، چیپ بپردازد. این چیپ‌هاي‌ پرداخت‌شده بـه دور بعدی بازی برده خواهند شد.

 

در دور بعدی بازی، دیلر بازیکن سمت چپ دیلر این دور خواهد بود. او باید تمامی کارت‌ها را جمع کند، بر بزند و طبق قوانین توزیع کارت، ان‌ها را بین بازیکنان پخش کند.

 

قوانین بازی بوری

بازیکنان باید از خال نخستین کارتی کـه دریک تریک بازی می شود، پیروی کنند.اگر بازیکنی نتواند از خال نخستین کارتی کـه دریک تریک بازی می شود، پیروی کند، او باید کارت با خال ترامپ بازی کند.و همچنین اگر بازیکنی نتواند از خال نخستین کارتی کـه دریک تریک بازی می شود، پیروی کند، و هیچ کارتی با خال ترامپ نیز برای بازی نداشته باشد، او می تواند هر کارت دیگری را بازی کند.

 

اگر بازیکنان در بیشترین تعداد تریک‌ برنده‌شده‌ مساوی کنند، چیپ‌هایي کـه در وسط میز قراردارند برای دور بعدی بازی باقی خواهند ماند. و بازیکنانی کـه در بیشترین تعداد تریک‌ برنده‌شده‌ مساوی کرده‌اند، در دور بعدی بازی، هیچ انتی پرداخت نخواهند کرد.

آموزش بازی ورق بوری + ترفند و قوانین لازم Booray با درآمد ویژه

بازیکنی کـه بـه بوری میرود، فقط باید بـه اندازه چیپ‌هایي کـه در وسط میز قرار دارد، چیپ بپردازد و دیگر نیازی بـه پرداخت انتی از سمت او نیست.اگر یک بازیکن مطمئن باشد کـه ۳ تریک را برنده می شود، گفته می شود کـه او سینچ دارد.

 

و اگر یک بازیکن سینچ داشته باشد و تریک را باید شروع کند، او حتماً باید بالاترین رتبه کارت ترامپ خودرا بازی کند. مثلاً بازیکنی را درنظر بگیرید کـه میبیند کـه ترامپ پیک اسـت و او در دستش آس و شاه و بی بی پیک را دارد. این بازیکن مطمئن خواهد بود کـه ۳ تریک را برنده میشود.

 

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی کارتی و پاسور را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه فرار دادیم برای ورود بـه سایت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *