آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

بازی ورق کازینو آفریقایی یکی از بازی هاي‌ کارتی و محبوب اسـت کـه میتواند بسیار محبوب اسـت در ادامه با آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

امورش بازی پاسور کازینو افریقایی 

ویژگی مشخص این بازی‌ها این اسـت کـه کارت‌هاي‌ اخذشده روبه‌بالا نگه داشته می شوند. همچنین یک کارت کـه بازی می شود، نه تنها می تواند کارت هایي را از چیدمان مرکزی بگیرد، بلکه می تواند کارت‌هاي‌ بالای دسته کارت اخذشده توسط حریف را نیز بگیرند.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

دراین بازی‌هاي‌ آفریقایی، همه ی کارت‌ها «از جمله کارت‌هاي‌ تصویردار درصورت استفاده» ارزش اخذ عددی دارند.ما در این جا نسخه‌هاي‌ بازی کارتی کازینو کـه در سوازیلند، سوتو و آفریقای جنوبی بازی می شوند را شرح میدهیم.

 

این نسخه جالب بازی کازینو، کـه در سوازیلند محبوب اسـت، روند ساختش با بازی کازینو انگلیسی-آمریکایی متفاوت اسـت. بدین صورت کـه کارت‌هاي‌ گرفته‌شده‌ي رو بـه بالا نگه داشته میشوند. و کارت بالایی از انبوه کارت‌هاي‌ گرفته‌شده‌ي شـما می تواند توسط حریفان گرفته شود تا بـه بیلدهایشان «ترکیب‌هایشان» اضافه شود.

 

پخش کارت ها و شمارش کارت ها

کازینو سوازی «Swazi Casino»؛ توسط ۲یا ۳ یا ۴ نفر با استفاده از یک بسته کارت استاندارد ۵۲تایی بازی می شود. وقتی چهار بازیکن در بازی وجوددارد، بازیکنانی کـه روبروی هم مینشینند با یک دیگر، هم‌تیمی هستند. جهت انجام بازی، خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت اسـت.

 

برای گرفتن کارت اخذشده، کارت‌هاي‌ عدد ۲ تا ۱۰ دارای ارزشی برابر با عدد‌ي خود هستند، سربازها ۱۱؛ بی‌بی‌ها ۱۲؛ شاه‌ها ۱۳ و آس‌ها ۱ یا ۱۴ حساب میشوند.

 

دیلر کارت‌ها را بُر میزند و بازیکن سمت راست دیلر «کـه نخستین کسی اسـت کـه بازی میکند» چهار کارت را از وسط دسته جدا میکند «کات کردن» و ان‌ها را رو بـه بالا در مرکز منطقه بازی قرار می دهد تا چیدمان اولیه را تشکیل دهد.

 

و دسته کارت را سپس بـه دیلر برمی گرداند. سپس دیلر تمام کارت‌ها را یکی یکی بـه بازیکنان می دهد. دیلر اول بـه طور تصادفی انتخاب می شود. پس از ان؛ توزیع کارت پس از هر دست بـه بازیکن سمت راست منتقل میشود.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

قوانین بازی کارتی کازینو افریقایی

عده اي از افراد قوانینی دارند کـه عده اي از کات‌ها را مجاز نمیدانند. مثلا، اگر در ابتدا تعداد کارت‌هاي‌ امتیازدهی زیادی در چیدمان وجود داشته باشد، بازی خیلی جالب نمی شود. همچنین دراین حالت، وقتی چهار بازیکن وجود دارند.

 

جفت بازیکنی کـه بـه عنوان هم‌تیمی، اول بازی میکنند در پایان دچار یک ضرر بزرگ میشوند، کـه با داشتن نخستین فرصت برای اخذ کارت در ابتدای بازی، متعادل می شود، اما درصورت خیلی بزرگ بودن امتیاز کارت‌هاي‌ کات‌شده، مزیت انجام نخستین حرکت کاهش مییابد.نواع مختلفی وجوددارد، اما پیشنهاد میشود کـه چیدمان اولیه شامل یکی از دو موارد زیر باشد:

 

سپس چهار کارت باید دوباره در دسته‌ي کارت قرار گیرند، کـه دوباره دیلر ان را بُر می زند و عمل کات تکرار می شود.تمامی کارت‌هاي‌ گرفته‌شده، دریک پایل «دسته کارت» ودر مقابل بازیکنی کـه ان‌ها را گرفته اسـت، رو بـه بالا نگه داشته می شوند. در نسخه‌ي چهار نفره‌ي بازی، هم‌تیمی‌ها مشترکاً باهم یک پایل دارند.

 

کارت‌هاي‌ جدید کـه گرفته میشوند بـه بالای پایل اضافه می شوند. وقتی چندین کارت را هم زمان می گیرید، می توانید کارت هاي‌ گرفته شده را هر طور کـه دوست دارید مرتب کنید.

 

بررسی کارت ها در کازینو افریقایی

با این حال، کارت گرفتن باید بالای شمع شـما باشد. شـما بـه سایر بازیکنان نشان نمیدهید کـه کارت هاي‌ گرفته شده را بـه چه ترتیبی در انبوه خود مرتب کرده اید. هنگام بازی با شراکت‌ها، می توانید کارت‌هایي را کـه میگیرید مرتب کنید، یا اگر شریکتان مراقب انبوه ضبط تیمتان اسـت، می توانید کارت‌ها را بـه شریکتان بدهید تا در عوض انها را مرتب کند.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

در مرکز منطقه بازی، چیدمانی از کارت هاي‌ رو بـه بالا وجوددارد کـه برای گرفته‌شدن توسط بازیکنان در معرض اسـت.در ابتدای بازی چهار تک کارت در چیدمان وجوددارد. همانگونه کـه بازی پیشرفت می کند، می توان ان‌ها را گرفت، یا کارت‌هاي‌ تک بیشتری را میتوان در آنجا بازی کرد.

 

همچنین این امکان وجوددارد کـه کارت‌هاي‌ موجود در چیدمان با یک دیگر ترکیب شوند و ترکیب‌هایي با عنوان بیلد یا همان ترکیب را بسازند. این بیلدها، انبوه یا پایلی از کارت‌ها هستند کـه با یک ارزش کلی مشخص کـه تا زمانی کـه اخذ شوند بـه عنوان یک واحد درنظر گرفته می شوند.

 

منظور از ترکیب یا همان بیلد چیست؟

یک بیلد تک «single build» پایلی از کارت‌ها اسـت کـه ارزش ان‌ها برابر با مجموع مقادیر کارت‌هاي‌ موجود در ان اسـت. برای مثال، یک بیلد منفرد ۱۳ میتواند شامل یک ۶؛ یک ۵ و یک ۲ باشد.

 

یک بیلد افزوده «augmented build»؛ شامل دو یا چند کارت تک یا مجموعه‌اي از کارت‌ها اسـت کـه هر کدام بـه یک مقدار اضافه میشوند. برای مثال یک بیلد افزوده ۱۲ می تواند از دوتا بی بی «دوتا بی بی مجموع ارزششان ۱۲ می شود.» یا یک بی بی و یک ۵ و یک ۷ «مجموع ۵ و ۷؛ ۱۲ میشود.» یا ۶+۶ «مجموع ۶ و ۶ ۱۲ میشود.» + ۸ + ۳ + آس یا دوتا بی بی + ۱۰+۲ + ۳+۳+۶ و … .

 

هر بیلد یک صاحب دارد کـه مسئولیت این کـه در نهایت ان را اخذ کند دارد، مگر این کـه ابتدا ارزش ان تغییر کند یا توسط بازیکن دیگری اخذ شود. تک کارت ها در طرح بندی متعلق بـه هیچکس خاصی نیستند.نوبت بازی میچرخد. نوبت شـما می تواند شامل چندین عمل بـه هر ترتیبی باشد. دریک نقطه از نوبت‌تان، شـما باید دقیقاً یک کارت از دست خودرا بازی کنید.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

بازی‌هاي‌ با ورقبازی کردن یک کارت از دست خود برای گرفتن یک یا چند کارت و/یا یک بیلد از چیدمان.

برای تشکیل یک بیلد جدید برای خودتان؛

بـه قصد تغییر ارزش یک بیلد با استفاده از یک کارت از دست خود؛

برای ایجاد یا اضافه کردن بـه یک بیلد افزوده؛

برای دور انداختن «دیسکارد» یک کارت از دست خود بـه چیدمان.

 

اقدامات لازم در بازی کارتی

اقدامات ۱؛ ۳ و ۵ شامل بازی یک کارت از دست شـما اسـت، بنابر این تنها یکی از این اقدامات را می توان در طول نوبتتان انجام دهید.اقدامات ۲ و ۴ می تواند شامل بازی یک کارت از دست شـما باشد یا فقط با استفاده از کارت هایي کـه از قبل در حال بازی هستند انجام شوند.

 

تا زمانی کـه هیچ کارتی از دست شـما درگیر نباشد، می توانید بـه هر ترتیبی کـه می‌خواهید، قبل یا بعد از بازی از دست خود، اعمال ۲ و ۴ را انجام دهید.اکنون هر نوع عمل بـه طور مفصل توضیح داده خواهد شد:

 

اخذ کارت یا در اصطلاح “چو «Chow»” در بازی کارتی کازینو آفریقایی

اخذ کارت عکس فقط با بازی یک کارت از دست شـما امکان‌پذیر اسـت.

 

اگر کارتی را از دست خود بازی کنید کـه با یک کارت در چیدمان وسط مطابقت دارد، ان کارت گرفته و اخذ میشود.در صورتی کـه، کارتی کـه بازی می کنید با مجموع چند تک کارت در چیدمان مطابقت داشته باشد، ان مجموعه از کارت‌ها را اخذ میکنید.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

اگر کارتی کـه بازی می کنید با ارزش یک بلید مطابقت داشته باشد، ان بیلد را میگیرید «مهم نیست مالک ان چه کسی باشد».در صورتی کـه، کارتی را بازی می کنید کـه با چندین کارت، مجموعه یا بیلد جداگانه مطابقت دارد، می توانید همه ی ان‌ها را بگیرید.

 

توجه داشته باشید کـه نمیتوانید کارت‌ها را مستقیماً از بالای پایل کارت‌هاي‌ اخذشده توسط حریف ضبط کنید «اگر چه ممکن اسـت بتوانید اینکار را بـه طور غیرمستقیم با استفاده از آن ها برای تقویت یک بیلد انجام دهید. در ادامه این مورد را توضیح خواهیم داد.».

 

بررسی کارت ها در بازی کازینوی افریقایی

بـه عنوان مثال: فرض کنید در چیدمان وسط میز، یک بیلد ۸ «۵+۳»؛ یک بیلد ۶ «۴+۲» و یک تک ۶ وجوددارد. اگر یک آس «۱۴» بازی کنید، چیزی را نمیگیرد. و اگر ۶ بازی کنید، تک ۶ و بیلد ۶ را میگیرد.

 

زمانی کـه یک کارت گرفته‌شده را تحت یک اقدام از نوع ۱ یا ۵ بازی کنید «گرفتن کارت جدید یا دور انداختن کارت»؛ اما همه ی کارت هایي را کـه حق گرفتن ان‌ها را دارید از چیدمان برندارید، هر کدام از حریفان می‌توانند «درصورت تمایل» شـما را وادار کنند کـه تمام کارت هایي را کـه باید را، بگیرید. «اگر حریفان فکر کنند کـه شـما با رها کردن و برنداشتن عده اي از کارت‌هایي کـه باید از داخل چیدمان اخذ میکردید، مزیتی کسب خواهید کرد، ممکن اسـت اینکار را انجام دهند».

 

از طرف دیگر، اگر حریف فکر کند کـه شـما با نگرفتن کارت‌هایي کـه می توانید، اشتباه کرده اید، ممکن اسـت اجازه دهند بازی شـما پابرجا بماند و این اصراری بـه انجام درست کار نکند.

 

دریفت کردن در بازی کازینوی افریقایی

توجه داشته باشید کـه بازی با کارتی کـه می‌توانست گرفته شود، قانونی اسـت، اما اگر بـه جای اینکار، از ان دریک بیلد «یکی از اقدامات ۲؛ ۳ یا ۴» استفاده کنید. بـه این دریفت کردن «drifting» میگویند. اگر از کارت بازی خود بـه طور قانونی برای اقدامی از نوع ۲؛ ۳ یا ۴ استفاده می کنید، حریفان حق ندارند شـما را وادار کنند کـه به جای اینکار، ان را اخذ کنید.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

یک بیلد واحد را می توان از کارت‌هاي‌ تکی کـه در حال حاضر در چیدمان وجوددارد، با یا بدون افزودن کارتی از دست شـما، تشکیل داد. بازیکنی کـه بیلد را تشکیل می دهد صاحب ان می شود.شـما فقط در صورتی مجاز بـه تشکیل یک بیلد هستید کـه کارتی در دست داشته باشید کـه بعدا بتواند ان بیلد را اخذ کنید.

 

مثال ها:

یک ۵؛ یک ۳ و یک ۲ در چیدمان وجوددارد و شـما یک ۱۰ در دست دارید. می توانید ۵؛ ۳ و ۲ را به عنوان یک بیلد ۱۰ ترکیب کنید.

یک ۴ و یک ۵ در چیدمان وجوددارد و شـما یک ۵ و یک آس

در دست دارید. می توانید ۵ خودرا بازی کنید و ان رابا ۴ و ۵ ترکیب کنید تا بیلد ۱۴ بسازید و آ خودرا بازی کنید.

هنگام ایجاد یک بیلد، مجاز بـه استفاده از کارت هاي‌ روی پایل‌هاي‌ اخذشده نیستید.

فقط در صورتی می توانید مقدار ارزش یک بیلد را تغییر دهید کـه همه ی شرایط زیر برقرار باشد:

 

بیلد در حال حاضر متعلق بـه یک حریف اسـت.شـما ارزش بیلد رابا اضافه کردن یک کارت از دست خود تغییر می‌دهید.شـما یک کارت در دست دارید کـه با ارزش جدید بیلد مطابقت دارد.

 

با تغییر ارزش، مالکیت بیلد واحد را در اختیار می گیرید. اگر حریف شـما یک بیلد تکی ۹ ساخته اسـت و شـما یک ۲ و یک سرباز دارید، می توانید ۲ خودرا بـه بیلد اضافه کنید و ان را ۱۱ کنید. اگر بیلد ۹ تشکیل توسط خودتان یا هم‌تیمی‌تان تشکیل شده باشد، اجازه انجام اینکار را ندارید.توجه داشته باشید کـه امکان تغییر ارزش یک بیلد و گرفتن ان در همان نوبت وجود ندارد، زیرا این امر مستلزم بازی دو کارت از دست شـما اسـت.

 

افزایش ارزش یک کارت یا بیلد

میتوانید با اضافه کردن کارت‌هاي‌ تک یا مجموعه‌اي از کارت‌هاي‌ با همان ارزش، بیلدی را کـه متعلق بـه خودتان یا هم‌تیمی‌تان اسـت را افزایش دهید.هنگام تقویت یک بیلد، می توانید از کارت‌هاي‌ تکی موجود در چیدمان، یک کارت از دست خود، و کارت بالای دسته«هاي‌» گرفته‌شده توسط حریفان استفاده کنید.می توان یک بیلد را تشکیل داد و سپس در همان نوبت ان را تقویت کرد.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

اگر یک کارت در چیدمان وجوددارد کـه می توانید ان رابا یک کارت از دست خود مطابقت دهید، می توانید با اضافه کردن کارت هاي‌ بیشتر بـه ان؛ از چیدمان، یا از دست خود یا از بالای دسته کارت‌هاي‌ گرفته‌شده توسط حریفان، این کارت را بـه یک بیلد تقویت شده تبدیل کنید. بـه این ترتیب شـما مالک ان بیلد خواهید شد.

 

تنها در صورتی می توانید بیلد متعلق بـه حریف خودرا افزایش ارزش دهید کـه ان بیلد را در همان نوبت نیز اخذ کنید.از آنجایی کـه شـما می توانید فقط با یک کارت از دست خود کارت یا بیلد بگیرید، و می توانید فقط یک کارت از دست خود در طول نوبت بازی کنید.

 

بنابر این هرگونه تقویت بیلد حریف باید با استفاده از کارت هایي از چیدمان یا از بالای دسته‌کارت‌هاي‌ گرفته‌شده‌ي حریفان انجام شود.شـما مجاز بـه استفاده از کارتی از بالای پایل کارت‌هاي‌ اخذشده‌ي خودتان «یا هم‌تیمی‌تان» برای تقویت بیلد نیستید.

 

کارت ها در بازی های کازینویی

ارزش یک بیلد افزوده «augmented build» هرگز قابل تغییر نیست. چنین بیلد و ترکیبی فقط می تواند بیشتر بـه ان کارت افزوده شود و سپس در نهایت توسط کارتی با ان ارزش جذب شود.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

فقط کارتی کـه در بالای پایل اخذشده‌ي حریفان شـما قرار دارد، در هر زمان برای تقویت یک بیلد در معرض اسـت. پس از برداشتن کارت، کارت زیر ان برای استفاده در معرض خواهد شد.

 

مثال: یک ۹ و یک ۲ در چیدمان وجوددارد. شـما یک ۹ در دست دارید، کارت بالای پایل اخذ‌شده‌ي حریف ۵ و کارت بعدی زیر ان ۲ اسـت. شـما مجاز نیستید ۵ و ۲ را از پایل حریف با ۲ روی میز بگیرید و بیلد را افزوده کنید.

 

با این حال، اگر چیدمان بـه جای ان شامل ۹؛ ۷ و ۴ بود، قانونی اسـت کـه ۴ را بـه ۵ بالای پایل اخذشده‌ي حریف اضافه کنید تا یک بیلد افزوده از ۹ ایجاد کنید، و سپس از ۲ در معرض نمایش فعلی با ۷ چیدمان استفاده کنید و بـه بیلد افزوده، کارت‌هاي‌ جدید بیفزایید.

 

اگر کارت‌هایي در بازی وجوددارد «در چیدمان یا بالای یک پایل اخذشده» کـه می توان ان‌ها را بـه‌طور قانونی بـه یک بیلد متعلق بـه شـما یا هم‌تیمی‌تان اضافه کرد، هر حریفی می تواند اصرار داشته باشد کـه قبل از پایان نوبتتان، چنین کارت هایي را بـه بیلد«هاي‌» خود اضافه کنید.

 

دور انداختن یک کارت «دیسکارد کردن یا Discarding A Card»

دیسکاردشما همیشه آزاد هستید، برای بازی از دست خود، کارتی را بازی کنید کـه چیزی رابا ان نمیگیرید، و فقط بـه سادگی ان را بـه عنوان یک کارت در چیدمان بگذارید ودر اصطلاح دیسکارد کنید و دور بیندازید.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

هیچ تعهدی برای اخذ کارت یا بیلد، زمانی کـه صاحب یک بیلد هستید وجود ندارد. با این حال، نمی توانید با مصرف تمام کارت‌هایي کـه می‌توانستید ان را برای مقاصد دیگر ان‌ها بگیرید، بیلدی را کـه مالک ان هستید رها کنید.هرگز نمی توان بیلدها را از هم جدا کرد و نمی توان دو بیلد را برای تشکیل یک بیلد با ارزش بالاتر، ترکیب کرد.

 

توجه داشته باشید کـه کارت بالای پایل کارت‌هاي‌ اخذشده‌ي حریف، فقط می تواند برای تقویت کارت یا بیلد استفاده شود. بنابر این قبل از این کـه بتوانید از کارت استفاده کنید، باید یک “پایه” در چیدمان داشته باشید کـه بتوانید بـه تقویت ان کمک کنید.

 

ارزش بیلدهای کازینوی افریقایی

یک کارت واحد در چیدمان کـه با ارزش هیچ یک از بیلدهای موجود مطابقت ندارد شـما می توانید با تطبیق ان با کارتی از دست خود، ان را بگیرید، یا شـما می توانید ثابت کنید کـه هم‌تیمی شـما می تواند ان را تصاحب کند، زیرا هم‌تیمی شـما قبلاً یک بیلد با ان ارزش ساخته اسـت کـه توسط شخص دیگری تغییر یا گرفته شده اسـت و متعاقباً کارتی با ان ارزش بازی نکرده اسـت.

 

نمی شود هم زمان دو بیلد با مقدار ارزش یکسان روی میز وجود داشته باشد. این بدان معناست کـه اگر حریف شـما «مثلا» بیلد ۱۳ داشته باشد، اجازه ندارید درکنار ان یک بیلد ۱۳ از خودتان بسازید.

 

شـما می توانید یک بیلد دوم با ارزشی ایجاد کنید کـه طرف شـما از قبل مالک بیلد با چنین ارزشی اسـت، اما باید ان‌ها را دریک بیلد افزوده ترکیب کنید.مثال: شـما صاحب یک بیلد ۱۳ هستید و یک حریف یک بیلد ۹ «۶+۳» ایجاد کرده اسـت.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

چیدمان در بازی های کارتی

اگر ۴ در دست دارید، می توانید ان را بازی کنید تا بیلد ۹ را بـه ۱۳ برسانید، اما پس از ان باید این بیلد رابا بیلد ۱۳ موجود خود ترکیب کنید تا یک بیلد ۱۳ افزوده بسازید.

 

یک تک آس در چیدمان یا در دست بازیکن یا دریک پایل کارت‌هاي‌ اخذشده میتواند دارای ارزش ۱ یا ۱۴ درنظر گرفته شود، بسته بـه این کـه بازیکن می خواهد از ان در بیلد یا در اخذ کردن استفاده کند.هنگامی کـه یک آس دریک بیلد گنجانده می شود، مقدار ان تا زمانی کـه بیلد گرفته شود ثابت می ماند.

 

اگر دو آس را کنار هم قرار دهید تا یک بیلد بسازید، باید انتخاب کنید و اعلام کنید کـه آیا ان یک بیلد افزوده شده با ارزش ۱؛ یک بیلد واحد با ارزش ۲ یا یک بیلد افزوده شده با ارزش ۱۴ اسـت.

آموزش بازی ورق کازینو آفریقایی + ترفند و قوانین لازم

اگرهم‌تیمی شـما صاحب یک بیلد اسـت کـه ارزش ان توسط حریف تغییر میکند یا توسط شخص دیگری غیر از هم‌تیمی شـما «از جمله خودتان» گرفته و اخ می شود، پس میدانید کـه هم‌تیمی شـما کارتی از رتبه مورد نیاز برای گرفتن ان بیلد در اختیار دارد.

 

تا زمانی کـه هم‌تیمی شـما کارتی با این رتبه بازی نمی کند، شـما مجاز هستید کـه یک بیلد تکی یا افزوده شده جدید از این رتبه ایجاد کنید کـه متعلق بـه هم‌تیمی شـما خواهد بود برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *