جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

جان سخت یکی از نقش هاي‌ شهروندی نقش مافیا اسـت ودر این بازی شـما می توانید بسیار با این نقش خوش بدرخشید در ادامه با جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی «جان سخت» سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

بررسی نقش جان سخت در بازی مافیا 

چقدر با نقش جان سخت آشنایی دارید؟ بـه نظرتان جان سخت چگونه می تواند بـه هم‌‌تیمی‌هایش کمک کند کـه برنده بازی شوند؟ اشتباه جان سخت در انتخاب‌هایش چقدر میتواند در تغییر نتیجه بازی بـه نفع طرف مقابل موثر باشد؟

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

دراین مقاله نقش جان سخت در بازی مافیا تشریح میشود تا شـما انواع نقش هاي‌ بازی مافیا را بشناسید و از طرفی بتوانید از قابلیت‌هاي‌ این نقش را بـه بهترین شکل ممکن، استفاده کنید. برای ورود بـه جلسه معارفه با جان سخت مافیا، با ذهن برتر همراه باشید!

 

از سیر تا پیاز نقش جان سخت

قبل از این‌کـه درباره نقش جان سخت صحبت کنیم، یک توضیح مختصر درباره بازی مافیا می دهیم تا درک بهتری از بازی و شخصیت‌هاي‌ مختلف بازی داشته باشید. پس اگر با نحوه بازی، اصلا یا بـه طور کامل آشنایی ندارید.

 

در اینبخش همراهمان باشید. بـه طور کلی، در بازی مافیا دو گروه داریم؛ مافیا و شهروندان.در ابتدای بازی با یک رای‌گیری از تمام بازیکن‌ها یک نفر بـه عنوان حاکم یا گرداننده بازی انتخاب میشود.

 

سپس بر روی کارت‌هایي اسم شخصیت هاي‌ کـه از قبل انتخاب کردید، مینویسید. کارت‌هاي‌ مافیا هم می نویسید تا مشخص شود کـه چه کسانی مافیا خواهند بود. سپس کارت‌ها را بین اعضا پخش میکنید.پزمانی کـه پخش کردن کارت‌ها به پایان رسید.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

حاکم اعلام می کند کـه شب شده اسـت و همه ی باید بخوابند. حاکم در شب مافیا را صدا میزند تا بیدار شوند و یک دیگر را بشناسد.

 

بهترین روش استفاده از جان سخت در بازی مافیا

بـه نظرتان جان سخت چگونه می تواند بـه هم‌تیمی‌هایش کمک کند؟ اصلا جان سخت در بازی مافیا ؛ یکی از شهروندان اسـت یا بـه عنوان عضوی از گروه مافیا ایفای نقش میکند؟

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

جان سخت یکی از شهروندهای کلیدی بازی مافیاست کـه می تواند در بازی دو بار استعلام بازیکنان خارج شده را از گرداننده بازی بگیرد و بـه این صورت بازیکنان بازی را نسبت بـه نقش افرادی کـه از بازی خارج شده‌اند، آگاه کند. اما این تنها قابلیت جان سخت نیست.

 

همان‌ طور کـه از اسم جان سخت پیداست، این بازیکن بـه این اسانی توسط مافیا کشته نمی شود و یکبار از شلیک مافیا در امان اسـت. ولی مشکل این‌جاست کـه اگر جان سخت یک بار توسط مافیا کشته شود، متوجه نخواهد نشد و همین امر ممکن اسـت باعث شود کـه نقش جان سخت در بازی مافیا لو رود و روند بازی کاملا برعکس شود.

 


بیشتر بخوانید: شهردار در بازی مافیا چه کار میکند؟ | بررسی نقش های مهم بازی مافیا


 

جان سخت و یا همان رویین تن بازی پس از شلیک اول از سوی مافیا کشته نمیشود و البته از شلیک اول نیز بی‌ خبر اسـت.

گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی، بـه عهده اوست و او دو بار میتواند استعلام وضعیت بگیرد. در حقیقت ترکیبی از نقش «گورکن» و «کشیش» در بسته «شب مافیا» ست.

 

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

وظیفه جان سخت در بازی مافیا

او وظیفه دارد هرگاه کـه لازم دانست، در شب تقاضای اعلام وضعیت از گرداننده داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، گرداننده صبح روزبعد، پس از اعلام نتایج و کشته‌ها، تکلیف همه ی نقش‌هایي کـه تا ان زمان از بازی بیرون رفته‌اند را مشخص میکند.

 

یعنی میگوید از بازی، این تعداد مافیا با این نقش‌ها و این تعداد شهروند با این نقش‌ها بیرون رفته‌اند. بـه این شکل، تکلیف بازی برای کسانی کـه هنوز داخل بازی هستند روشن می شود. جان‌سخت یک جان اضافه هم دارد و با نخستین باری کـه تیر بخورد از بازی حذف نمیشود.

 

تاثیر پذیری جان در بازی مافیا

این‌کـه بازیکنان بازی چه طور از قابلیت‌هاي‌ جان سخت استفاده کنند، بستگی بـه روند بازی و استدلال‌هاي‌ بازیکنان دارد. اگر دلایل یک شخص برای سایر شهروندان روشن باشد و تمامی استدلال‌ها مبنی بر مافیا بودن بازیکن باشد، استفاده از قابلیت جان سخت، خیلی بـه کمک شهر نمی آید.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

اما در زمانی کـه همه ی چیز پیچیده شده باشد و سردرگمی زیادی در شهر بـه وجود آمده باشد، جان سخت میتواند با گرفتن استعلام بازیکنان خارج شده از بازی، بـه شهروندان کمک کمد. با این‌کـه مشخص نمی شود هر بازیکنی کـه از بازی خارج شده اسـت، چه نقشی داشته اسـت، ولی می توان با توجه بـه روند بازی و اتفاقاتی در شب هاي‌ قبل در شهر پیش آمده اسـت، نقش هر کس را تا حدودی حدس زد.

 

همان‌ طور کـه میبینید جان سخت میتواند بـه طور غیرمستقیم، تاثیر بسیاری بر روی نتیجه بازی داشته باشد؛ پس اگر نقش جان سخت بـه شـما رسید، خوشحال باشید و بدانید کـه وظیفه مهمی در بازی بـه عهده دارید.

 

قابلیت‌های جان‌سخت

نامیرا بودن در فاز شب

استعلام نقش‌ها از گرداننده

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

چرا نقش جان سخت مهم است در بازی مافیا ؟

نقش جان‌سخت در بازی مافیا: جان سخت یا رویین تن یکی از قوی ترین شهروندان بازی اسـت. ویژگی اصلی او این اسـت کـه در فاز شب، نامیرا می شود و اگر مافیا وی را بـه عنوان قربانی انتخاب کنند، خدا وی را در بازی نگه می‌دارد. با این حال بازیکنان تیم مافیا می توانند در فاز روز و با فریب شهروندان، وی را بـه قتل برسانند. همچنین جان‌سخت کسی اسـت .

 

کـه دو بار در فاز شب می تواند از خدا تقاضای استعلام کند؛ یعنی می توانند از گرداننده بخواهد کـه فردا در فاز روز، بگوید کسانی کـه تاکنون از بازی خارج شده‌اند، چه نقش‌هایي داشته‌اند «این نقش استعلامی، در بعضی نسخه ها بر عهده گورکن اسـت».

 

توانانیی جان سخت در بازی مافیا چقدر است ؟

استفاده از توانایی جان سخت در بازی مافیا بستگی بـه روند و استدلال‌هاي‌ بازی دارد. اگر دلایل بازی برای شهروندان روشن باشد و تمامی استدلال‌ها، حتی استدلال رای‌گیری نشان دهد کـه بازیکن خروجی مافیاست، استفاده از قابلیت جان‌سخت، کمک چندانی بـه شهر نمیکند.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

اما زمانی کـه گره‌اي در شهر وجود داشته و یک بازیکن با رای خروج، از بازی بیرون رفته، استفاده از قابلیت او حتمی اسـت و میتواند طرف‌هاي‌ بازی را مشخص کند.هرچند کـه مشخص نمیشود کدام بازیکن خارج شده، چه نقشی داشته، اما با توجه بـه روند بازی و انچه کـه در شهر پیش آمده، بازیکنان میتوانند این موضوع را تشخیص دهند.

 

گفتنی اسـت اگر جان سخت یا گورکن در سناریو وجود نداشته باشد، بازیکنان با رای گیری از گرداننده تقاضای اعلام وضعیت می کنند و تفاوت ان با نقش جان سخت دراین اسـت کـه استعلام با رای گیری فقط شهروند یا مافیا بودن افراد را اعلام میکند و بـه طور مشخص بـه نقش انها اشاره‌اي ندارد.

 

آیا جان سخت شهره یا مافیا ؟‌

نقش جان سخت در مافیا نقشی بسیار مهمی اسـت. با این کـه جان‌سخت از نقش‌هاي‌ فرعی بازی مافیاست ولی می توان از این نقش در همه ی ترکیب‌هاي‌ بالای شش نفره استفاده کرد.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

برای مثال از بهترین ترکیب‌ها برای مافیای شش نفره، این اسـت کـه «پزشک، کشیش، جادوگر و جان‌سخت» در تیم شهروندان بازی کنند. همچنین در مافیای ۹ نفره، می توان از ترکیب «پزشک، کشیش، فدایی، تفنگ‌دار، جادوگر و جان سخت» استفاده کرد.

 

در مافیای شهر شلوغ نیز قطعاً جان سخت می تواند از گزینه‌هاي‌ شهروندان باشد. بنابر این نقش جان سخت از نزدیک‌ترین نقش‌ها بـه نقش‌هاي‌ اصلی مافیای کلاسیک اسـت.

 

اعدام جان سخت و قوانین لازم

وقتی جان سخت پای چوبه‌ي دار میرود، نیازی نیست راوی چیزی بگوید. جان سخت رأی می‌آورد و فرض کنید قاضی و شهردار هم کاری برایش نکنند. در این جا نوبت جان سخت میشود کـه برای «شانس آخر» بیدار شود. جان سخت حدس خودرا درباره فرشته‌ بازی بـه راوی نشون می دهد.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

اگه حدسش درست باشد مرگش منتفی اسـت و نه تنها روزبعد، بلکه تا اتفاق دیگه‌اي براش نیفتد، در بازی میماند. دراین صورت هنوز قابلیت جان سختی او برجاست. چون شانس آخر مانع مرگش شد و ثانیه شمار مرگش بـه حرکت نیفتاده اسـت.

 

اما در حالتی کـه حدسش در مورد فرشته درست نباشد، بـه دلیل قابلیت جان سختی اش، روزبعد رو در بازی باقی می ماند. این جا بازیکنان از زنده ماندن او ممکن اسـت برداشت کنند کـه جان سخت اسـت.

 

یا این کـه «شانس آخر» نجاتش داده و حدسش در مورد فرشته درست بوده اسـت. بنابر این بازی اسپویل نمیشود. بـه همین دلیل نیازی نیست کـه راوی چیزی دراین مورد بـه شهر اعلام کند.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

بررسی تیر تفنگدار در بازی انفجار

کسی کـه در روز با تیر بمیرد، اجازه استفاده از شانس آخر را ندارد. چون شانس آخر فقط برای افرادی اسـت کـه با رای‌گیری در روز می‌میرند. تیر بـه جان سخت شلیک می شود. روزبعد همه ی انتظار دارند کـه اسم ان شخص در فهرست کشته شده‌ها اعلام شود.

 

اما نمی شود! این جا نیز بازیکنان دو حدس میتونند داشته باشند. یکی این کـه جان سخت اسـت ودر حال دادن جان هاي‌ آخر اسـت، و یکی این کـه شب قبل از گلوله خوردنش، توسط محافظ محافظت شده اسـت. بنابر این این جا هم بازی اسپویل نمیشود.

 

تنها محافظ اسـت کـه میداند محافظتی از ان شخص نکرده و حتماً جان سخت بازی اسـت. بنابر این این جا هم نیازی نیست کـه راوی در مورد جان سخت بودن اون شخص چیزی اعلام کند.

 

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

بررسی نقش سم ساز و جان سخت

ویژگی جان سخت این اسـت کـه اگر بـه هر طریقی بمیرد، یک روزبعد از مرگش دوام می‌آورد و سپس می‌میرد. بنابر این وقتی بعد از سه شبانه روز، زهر داخل خونش موجب مرگ او شود، باز یک روز دوام می‌آورد. بـه عبارت دیگر اگر زهر بـه جان سخت تزریق شود، بعد از چهار روز از بازی خارج می شود.

 

این‌کـه بازیکنان بازی چه طور از قابلیت‌هاي‌ جان سخت استفاده کنند، بستگی بـه روند بازی و استدلال‌هاي‌ بازیکنان دارد. اگر دلایل یک شخص برای سایر شهروندان روشن باشد و تمامی استدلال‌ها مبنی بر مافیا بودن بازیکن باشد، استفاده از قابلیت جان سخت، خیلی بـه کمک شهر نمی آید.

 

اما در زمانی کـه همه ی چیز پیچیده شده باشد و سردرگمی زیادی در شهر بـه وجود آمده باشد، جان سخت میتواند با گرفتن استعلام بازیکنان خارج شده از بازی، بـه شهروندان کمک کمد. با این‌کـه مشخص نمی شود هر بازیکنی کـه از بازی خارج شده اسـت، چه نقشی داشته اسـت، ولی می توان با توجه بـه روند بازی و اتفاقاتی در شب هاي‌ قبل در شهر پیش آمده اسـت، نقش هر کس را تا حدودی حدس زد.

جان سخت در بازی مافیا چکار میکند؟‌ | بررسی نقش مهم شهروندی (جان سخت)

همان‌ طور کـه میبینید جان سخت می تواند بـه طور غیرمستقیم، تاثیر بسیاری بر روی نتیجه بازی داشته باشد؛ پس اگر نقش جان سخت بـه شـما رسید، خوشحال باشید و بدانید کـه وظیفه مهمی در بازی بـه عهده دارید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی و بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید شـما دراین سایت با بونوس ویژه می‌توانید درامد بسیار خوبی داشته باشید پس همین همین حالا روی لینک پایین صفحه کلیک کن ….

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *