شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم

گل زدن هر دوتیم یکی از استراتژی هاي‌ جذاب پیشبینی هاي‌ فوتبالی و ورزشی اسـت کـه سود بسیار خوبی میتواند بـه شـما بدهد در ادامه با شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش ترفند گلزدن هر دوتیم 

هر دو تیم برای گلزنی «BTTS» بـه یکی از محبوب ترین بازارهای شرط بندی فوتبال درسال هاي‌ اخیر تبدیل شده اسـت و بـه زودی می تواند از 1×2 بـه عنوان محبوب ترین نوع شرط بندی برای گنجاندن در انباشته هاي‌ فوتبال پیشی بگیرد.این محبوب ترین شکل شرط بندی اسـت و شرطی اسـت کـه هردو تیم در طول 90 دقیقه در برگه امتیازات قرار میگیرند.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه
 دلیل محبوبیت گلزدن هر دوتیم در شرط بندی

این یک شرط بندی محبوب اسـت، زیرا بازیکن را تشویق می کند کـه بـه دنبال مسابقات هیجان انگیزتر باشد و گلزنی هردو تیم هرگز نمی‌تواند بـه این اندازه با قیمتی کم باشد. این بـه این معنی اسـت کـه بازیکنان همیشه در تمام شرط‌هاي‌ خود دراین بازار ضرایب مناسبی دریافت میکنند و این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه مردم از یک شرط می خواهند.

 

این همان چیزی اسـت کـه اکثر بازیکنان در ابتدا و مهمتر از همه ی بـه ان نگاه می کنند. برای گلزنی هردو تیم باید بـه رکورد های تهاجمی و دفاعی هردو تیم درگیر در بازی نگاه کنید. فقط بـه این دلیل کـه یک تیم در بیشتر بازی هاي‌ خود گل هاي‌ زیادی میزند .

 

و گل هاي‌ زیادی دریافت می کند، بـه این معنی نیست کـه آن ها ان را در مقابل همه ی تیم ها تکرار خواهند کرد. اگر آن ها با تیمی روبه‌رو شوند کـه گل هاي‌ زیادی میزند اما دفاع محکمی دارد.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

بـه احتمال زیاد میبینید کـه یک تیم گل می‌زند اما نه الزاماًً دیگری. بـه دنبال مسابقاتی باشید کـه هردو تیم در بیشتر بازی ها گل می زنند و هردو تیم بـه ندرت کلین شیت می کنند. هر چه بیشتر هردو گل بخورند و گل بزنند، احتمال گلزنی هردو تیم بیشتر می شود.

 

فرم های خانگی در پیش بینی فوتبال

مانند تمام شرط‌بندی‌هاي‌ فوتبال، فرم خانگی و خارج از خانه باید در بسیاری موارد کاملاً مجزا درنظر گرفته شود. عده اي از تیم‌ها میتوانند فرم کاملاً متفاوتی را در خانه نسبت بـه خارج از خانه تولید کنند، بنابر این فقط بـه این دلیل کـه یک تیم در هردو تیم شرط‌بندی خوبی بـه نظر می رسد تا بر اساس فرم خانگی‌شان امتیاز کسب کند، بـه این معنا نیست کـه بـه فرم خارج از خانه آن ها تبدیل میشود «و بالعکس» .

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

این باید یک ملاحظه بزرگ باشد، اما گاهی اوقات توسط بازیکنان نادیده گرفته می شود. تیم هایي کـه گل هاي‌ زیادی دریافت می کنند می‌دانند کـه باید از نظر دفاعی پیشرفت کنند ودر نهایت کاری برای ان انجام خواهند داد.

 

مراقب نظرات مدیران و تغییرات احتمالی انتخابی در طول هفته باشید، در صورتی کـه تغییراتی در خط دفاعی ایجاد شود تا مشکلات دفاعی برطرف شود.

 

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

نوع مخالفی کـه یک تیم با ان روبه‌رو می شود نیز می تواند تأثیر زیادی بر تاکتیک ها داشته باشد. تیمی کـه اغلب سبک فوتبال باز بازی میکند، درصورت برخورد با یکی از تیم‌هاي‌ برتر، اگر امتیازی را نتیجه خوبی بداند.

 

میتواند ناگهان سبک بازی خودرا تغییر دهد. «پارک کردن اتوبوس» روز بـه روز متداول‌تر می شود، بنابر این هنگام محاسبه شانس یک تیم برای حضور در هردو تیم برای گلزنی، بـه نتایج در برابر تیم‌هاي‌ باکیفیت مشابه نگاهی بیندازید. ممکن اسـت متوجه شوید کـه در برابر تیم‌هایي باکیفیت مشابه یا ضعیف‌تر، گل‌هاي‌ زیادی دریافت میکنند و گل‌هاي‌ زیادی می زنند.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

اما در مقابل بهترین تیم‌ها اغلب فقط یک گل در هردو صورت وجوددارد. این الگوها اغلب تصادفی نیستند و مربوط بـه تاکتیک‌هایي اسـت کـه ان تیم در برابر انواع و ویژگی‌هاي‌ خاص مخالفت بـه کار می گیرد.

 

مصدومیت ها در بازی های فوتبال

مسلماً اخبار تیم دراین شرط‌بندی از هر شرط‌بندی فوتبالی دیگری مهم‌تر اسـت، زیرا شـما بر حمله و دفاع هردو تیم تکیه می کنید. تیمی کـه طبق معمولً از نظر دفاعی قوی اسـت، وقتی بهترین نیمه میانی آن ها مصدوم باشد.

 

می تواند بسیار متزلزل تر بـه نظر برسد. بـه همین ترتیب، دفاعی کـه در هفته‌هاي‌ اخیر سخت بـه نظر می رسید، میتواند بـه طور ناگهانی التیام یابد، اگر یک بازیکن باکیفیت از دست رفته برگردد.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

عده اي از تیم ها برای زدن گل هاي‌ خود بـه شدت بـه یک یا دو بازیکن متکی هستند، تیم هاي‌ دیگر گل ها را در اطراف تیم پخش می کنند. این تیم هاي‌ اخیر نیازی بـه نگرانی در مورد مصدومیت عجیب‌وغریب ندارند.

 

اما اگر از هردو تیم برای گلزنی دریک بازی کـه یکی از تیم هایي کـه بـه شدت بـه یک یا دو گلزن متکی هستند حمایت کنند، بررسی اخبار تیم بسیار مهم اسـت. اگر بهترین گلزن مصدوم شود، شانس گلزنی ان تیم بـه طور ناگهانی کاهش مییابد.

 

ارزش شرط بندی فوتبالی

مانند تمام شرط‌ها، ارزش ان بسیار مهم اسـت. فقط بـه این دلیل کـه هردو تیم بـه احتمال زیاد گل می زنند، ان را بـه یک شرط ارزش تبدیل نمیکند. شانس و چند بار از ده بار را درنظر بگیرید کـه انتظار دارید هردو تیم در بازی با درنظر گرفتن همه ی متغیرها «اخراج، مصدومیت و غیره» گل بزنند. اگر فکر می کنید دراین ده مسابقه در درازمدت سود می‌بردید، فکر میکنید این یک شرط ارزشی اسـت. هر چه فکر می کنید دراین ده بازی سود بیشتری کسب کرده اید، ارزش ان بهتر اسـت.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

بوکی‌ها همچنین بـه بازیکنان اجازه می دهند کـه روی طرف دیگر سکه شرط‌بندی کنند و هردو تیم گل نزنند. همان ملاحظاتی کـه دربخش “بله” این شرط وجوددارد، بـه سمت “نه” شرط می‌رود. اگر تصمیم گرفته اید کـه فکر نمی‌کنید هردو تیم دریک مسابقه گلزنی کنند، بـه یاد داشته باشید کـه آنالیز ارزش خودرا انجام دهید و اگر هنوز شرط خوبی بـه نظر می رسد، ادامه دهید و از ان حمایت کنید.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

قبل از این کـه از هردو تیم برای گل نخوردن حمایت کنید، باید درنظر بگیرید کـه چه شرط‌هاي‌ مشابه دیگری می توانید قرار دهید. گلزنی هردو تیم تعداد زیادی از نتایج احتمالی را پوشش می‌دهد، اما گل نخوردن هردو تیم فقط گلزن را پوشش نمیدهد و هردو تیم بـه صفر برنده می‌شوند. آیا هر یک از ان 3 شرط شرط با ارزش بهتری ارائه میدهد؟

 

هر 3 این شرط‌ها طبق معمولً با ضرایب بسیار مناسب در معرض هستند و اگر فکر میکنید یک تیم شانس بیشتری برای برنده شدن نسبت بـه دیگری دارد، شرط برنده شدن ان تیم ممکن اسـت ارزش بهتری داشته باشد.

 

اگر فکر می کنید کـه هردو تیم برای گلزنی با مشکل مواجه خواهند شد، هیچ گلزنی «یا حتی کمتر از 1.5 گل» ممکن اسـت ارزش بهتری ارائه دهد، اما اگر فقط می خواهید همه ی چیز را ایمن بازی کنید و همان‌ گونه فکر می کنید گل نخوردن هردو تیم ارزش خوبی دارد، هیچ اشکالی ندارد. با گذاشتن ان شرط

نتیجه مسابقه و گلزنی هر دو تیم

این شرط بندی کـه بـه طور فزاینده اي محبوب می شود، هردو تیم را برای گلزنی با شرط سنتی انتخاب نتیجه مسابقه ترکیب می کند و می تواند بازدهی بزرگی را در انباشته ها ایجاد کند. این بـه لطف شانس نسبتاً بزرگ موجود در هر تک اسـت. در شرط‌بندی سنتی بازی، محدودیتی برای برد کوتاه یک تیم بسته بـه عدم تطابق تیم‌ها وجود ندارد.

 

با این حال هر چه یک تیم برتری بیشتری نسبت بـه تیم دیگر داشته باشد، احتمال گلزنی تیم کمتر کاهش می‌یابد. در مسابقات رقابتی تر، جایی کـه احتمال می‌رود هردو تیم گل بزنند.

 

طبق معمولً یک طرفدار قوی برای برنده شدن در مسابقه وجود ندارد، بنابر این شانس انتخاب برنده و گلزنی هردو تیم نمی‌تواند خیلی کوتاه باشد. در بیشتر موارد مورد علاقه دراین بازار چیزی بین 5/2 و 7/2 خواهد بود.

 

ترفند برد در شرط بندی فوتبال

احتمالاً نکته اصلی در مورد این شرط بندی این اسـت کـه تیمی کـه برای برنده شدن از ان حمایت می کنید باید حداقل 2 گل بـه ثمر برساند زیرا شـما نیز از رقیب حمایت می کنید تا حداقل یکبار گل بزند. بنابر این تیم برنده شـما باید در مقابل دروازه بسیار توانا باشد ودر عین حال قوی‌ترین دفاع جهان را نداشته باشد.

شرط بندی روی گل زدن هر دوتیم و استراتژی ۱۰۰ میلیون سود ماهیانه

در حالی کـه با یک استاندارد شرط بندی هردو تیم، بهترین شرط بندی ها آنهایی هستند کـه هردو تیم تا حد امکان گل بزنند و گل بخورند، این کمی متفاوت اسـت. شـما می خواهید هردو تیم گل بزنند، اما واقعاً می خواهید تیمی کـه فکر می کنید شکست می‌خورد دقیقاً یک گل بزند. هر چه بیشتر از این باشد و تیمی کـه فکر می کنید برنده خواهد شد، برای بردن بـه گل هاي‌ بیشتری نیاز دارد «3 یا بیشتر».

 

در بیشتر موارد می خواهید مواردی را پیدا کنید کـه فکر می کنید ممکن اسـت 2-1؛ 3-1؛ 4-1 یا بیشتر باشند. بـه یاد داشته باشید کـه در جایی کـه تیم منتخب شـما برنده می شود اما حداقل یک گل دریافت می کند عملاً تمام امتیازات صحیح را حذف می کنید.

 

ورود به سایت معتبر پیش بینی فوتبال 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی فوتبال را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید بهترین سایت پیشبینی فوتبال سیگاری بت اسـت کـه بهترین ضرایب را دارد برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *