معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

بازی پاسور تورنویل روک

Toonerville Rook تورنویل روک یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد و جزو بهترین بازی هاي‌ کازینویی خواهد بود در دادامه با معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook سایت برترین بت را دنبال کنید .

 

اموزش بازی پاسور تورنویل روک 

هدف از بازی کارتی تونرویل روک این اسـت کـه در آخرین دست کمترین امتیاز را داشته باشید. اینکار رابا دورانداختن کارت‌هاي‌ خود باید انجام دهید. بـه نحوی کـه اگر بازیکنی توانست از شر تمام کارت‌هاي‌ خود خلاص شود، کمترین تعداد کارت در دستتان باقیمانده باشد.

 

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

دنبال یک سایت شرط بندی معتبر هستید ؟ 

سیگاری بت را فراموش نکنید…

 

شمارش کارت ها در بازی تورنویل

بر روی هر میز 3 تا 5 بازیکن وجوددارد. شـما میتوانید بـه سبک مسابقات بازی کنید و بر روی هر میز یک گروه سه تا پنج نفر بنشینند. در پایان هر دست، بـه صندلی دیگر بروید. یک برگه امتیاز داشته باشید تا امتیازات خودرا در ان ثبت کنید.برای انجام این بازی بـه چهار یا پنج دسته کارت برای بازی کردن و یک مداد و برگه برای ثبت امتیاز نیاز دارید.

 

دنباله‌ها
یک دنباله شامل چند کارت از یک خال کـه بـه ترتیب پشت سرهم هستند، میشود.

 

گروه
یک گروه سه یا چهار کارت از یک نوع می شود.

 

کارت های استاندارد

کارت روک یک کارت وحشی اسـت. اگر از کارت‌هاي‌ استاندارد استفاده می کنید، کارت جوکر می تواند یک کارت روک باشد. اگر کارت روک را از طریق دور انداختن و برداشتن کارت از کارت‌هاي‌ انبار بدست آورید باید در همان دور از ان استفاده کنید و یک ترکیب ایجاد کنید.

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

شرط بندی با پاسور

 

کارت‌هاي‌ روک می توانند جای گزین کارت‌هاي‌ گمشده شوند. اگر کارت روک جای گزین کارتی در دنباله شود، پس از این کـه ان کارت گمشده را بدست آوردید می توانید ان را جای گزین نمائید. توجه نمائید فقط کارت‌هاي‌ روک در دنباله را میتوان جای گزین کرد. کارت‌هاي‌ روک در گروه را نمیتوان جای گزین نمود.

 

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

در ابتدا نوبت یک بازیکن، بازیکن باید کارت از انبار یا کارت‌هاي‌ دور انداخته شده بکشد ودر پایان نوبت بازیکن، بازیکن باید کارت را روی کارت‌هاي‌ دور انداخته شده بیندازد، بـه جز زمانی کـه یک دور بـه اتمام بازی مانده باشد. در پایان دور 11؛ بازیکن نباید کارتی را دور بیندازد. بازیکن نمی تواند از روی انبوه کارت‌‌هاي‌ دور انداخته شده کارتی بردارد و همان کارت را دوباره دور بیندازد.

 

در ابتدای نوبت، اگر بازیکن کارت بالای کارت‌هاي‌ دور انداخته شده را نخواهد، سایر بازیکنان این اختیار را دارند کـه قبل از این کـه بازیکن کارتی را از روی کارت‌هاي‌ انبار بکشد، ان را بخرند.

 

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

خریدن کارت ها در بازی تورنویل

یکی از حریفان با گفتن من ان را میخرم، کارت روی کارت‌هاي‌ دور انداخته شده را می خرد. اگر بیش از یک رقیب بخواهد کارت را بخرد، خریدار نزدیک بـه سمت چپ بازیکن کارت را دریافت میکند.

 

بازیکنی کـه کارت را خریداری میکند یک کارت اضافی نیز از انبار می کشد. سپس بازی از بازیکنی کـه نوبتش اسـت کـه از روی انبار کارت بکشد از سر گرفته می شود. پس از خرید یک کارت در دور، بازیکنی کـه نوبت او رسیده، ممکن اسـت از کارت‌هاي‌ دور انداخته شده کارتی نکشد و از روی انبار فقط کارت بکشد.

 

یک بازیکن باید تعداد مشخصی از دنباله‌ها و گروه‌ها را برای هر دست مشخص ایجاد کند و ان‌ها را در زمین بازی خود بگذارد. این کـه چه زمانی باید کارت‌هاي‌ خودرا در میز بگذارید، یک موضوع استراتژی اسـت.

 

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

بازیکن گروه‌ها و دنباله‌هاي‌ لازم در ان دست را ایجاد کرده باشد و کارتی داشته باشد کـه از دنباله و گروه بازیکن رقیب پیروی کند.

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

از آنجایی کـه هدف هر دست این اسـت کـه دنباله و گروه موردنظر را ایجاد کنید و از شر تمام کارت‌ها در دستتان خلاص شوید. پس گذاشتن کارت در زمین رقیب می تواند یک راه ساده برای خلاص شدن از کارت‌هاي‌ اضافی باشد.

 

وقتی بازیکنی آخرین کارت خودرا در زمین بازی می کند یا آخرین کارت خودرا بر روی کارت‌هاي‌ دور انداخته شده می‌اندازد، دست تمام می شود. کارت‌هاي‌ باقیمانده در دست رقیب گرد آوری و ثبت میشود. بازیکنی کـه آخرین کارت خودرا بازی کرده باشد، امتیاز صفر دریافت می کند.

 

دست 11 با دست‌هاي‌ دیگر تفاوت دارد زیرا نباید در پایان دست کارتی را دور بیندازید. بـه عبارت دیگر کارتی کـه در ابتدای بازی میکشید باید در دو دنباله و دو گروه استفاده شود تا بتوانید یک باره تمام دست خودرا روی زمین بگذارید. بنابر این بـه میزان خریدی کـه دست 11 انجام می دهید دقت کنید.

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

2 گروه در دست اول

یک دنباله و یک گروه در دست دوم

2 دنباله در دست سوم

3 گروه در دست چهارم

یک دنباله و دو گروه در دست پنجم

دو دنباله و یک گروه در دست ششم

4 گروه در دست هفتم

3 دنباله در دست هشتم

پنج گروه در دست نهم

4 دنباله در دست دهم

2 دنباله و دو گروه بدون دور ریختن کارت در پایان بازی در دست یازدهم

 

قوانین بازی تورنویل

اگر پس از پایان کارت‌هاي‌ یک بازیکن، کارتی در دست سایر بازیکنان بماند، باتوجه بـه کارت‌هاي‌ کـه در دستشان اسـت امتیاز کسب می کنند. امتیاز هر کارت بـه شرح زیر اسـت:

معرفی بازی پاسور تورنویل روک + ترفند و قوانین لازم Toonerville Rook

کارت‌هاي‌ 1 تا 9 هر کدام 5 امتیاز دارند کارت چهره و 10 هر کدام 10 امتیاز دارند. کارت جوکر 25 امتیاز دارد.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین بازی هاي‌ کازینویی نه تنها سرگرم خواهید شد بلکه میتوانید بـه عنوان شغل نگاه کنید و درامد خوبی داشته باشید برای ورود روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *