۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

راز حفظ تعادل در بازی پوکر

حفظ تعادل در هر بازی بـه شما کمک میکند تا برنده قطعی باشید حالا در بازی تعادل پوکر میتواند سود خوبی بـه شما داشته باشید در ادامه با ۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

تعادل در بازی پوکر 

اما فرض آن در زمینه های‌ دیگر خارج از پوکر مانند اقتصاد و علوم اجتماعی نیز صدق میکند.در اصل، قضیه نش بیان می‌کند که شما انتخاب می کنید که از یک مسیر اولیه منحرف نشوید . شما حتی اگر استراتژی حریف خود را بدانید این اقدام را انجام می دهید.

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

بـه عبارت دیگر، بگویید دو بازیکن پوکر استراتژی های‌ یکدیگر را می دانستند. انها تصمیم گرفتند که از استراتژی اولیه خود منحرف نشوند «زیرا نمی توانستند سود یا EV بیشتری کسب کنند».

 

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

اصطلاح محبوب ” GTO ” در چند سال گذشته در پوکر رایج شده است. مخفف “نظریه بازی بهینه” است.استراتژی‌های‌ GTO بـه بازیکنان کمک میکند بهترین و بهترین استراتژی‌های‌ ایده‌آل را برای استفاده در مقابل سایر بازیکنانی که بـه همان اندازه بهینه بازی میکنند، بـه بازیکنان نشان دهند.

 

بنابراین، تعادل نش و GTO «در حالی که کاملاً مترادف نیستند» در امتداد یک مماس عمل می‌کنند.
اگر میخواهید درباره استراتژی‌های‌ GTO برای پوکر بیشتر بدانید، این راهنمای عمیق در مورد این موضوع را در اینجا بررسی کنید:

 

فرض کنید دو بازیکن پوکر که در حال بازی کردن پوکر GTO

عالی بودند را در مقابل یکدیگر قرار دادید. پس از دست های‌

کافی، هر دو بازیکن سود 0 «منهای چنگک» خواهند داشت.

 

حتی با دانستن استراتژی حریف خود، انها تغییر نخواهند داد که تعادل نش را ثابت می‌کند. بازی کردن پوکر عالی فقط بـه شانس کارت ها اجازه میدهد تا برنده را تعیین کند. در یک بازی پول نقد، این روند را حتی بیش از یک مقدار بـه اندازه کافی طولانی از زمان.

 

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

در عمل، بازی پوکر GTO تنها بر اساس اشتباهاتی که حریف یا حریفان مرتکب می شوند، فضایی برای سود ایجاد می‌کند.بازی پوکر عالی بازی های‌ شما را غیرقابل استفاده می‌کند.اگر حریف شما اشتباه می‌کند، تعادل نش دیگر اثبات یا قابل اجرا نخواهد بود.

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

بـه این ترتیب، برای بـه حداکثر رساندن مقدار مورد انتظار خود «EV» ، می‌توانید از GTO منحرف شوید.از راهبردهای متقابل مناسب برای مخالفان خود استفاده کنید.

 

استراتژی GTO در مقابل استراتژی GTO = 0 سود / ضرر از هر دو بازیکن

استراتژی GTO در مقابل استراتژی استثماری = سود برای بازیکن GTO فقط بـه دلیل اشتباهات بازیکن استثمارگر

 

انحراف GTO در مقابل استراتژی استثماری = حاشیه سود بالاتری برای حریف انحراف GTO نسبت بـه زمانی که انها از استراتژی پایه GTO خود استفاده می کردند.

 

جذابیت های برد در بازی پوکر

پوکر یک بازی جذاب است، بـه خصوص اگر نحوه مطالعه بازیکنان را در مقابل نحوه بازی معمولی آنها تجزیه و تحلیل کنید .نحوه اعمال تعادل نش در پوکرچگونه میتوان تعادل نش را در پوکر اعمال کرد.

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

آماتورهای مشتاق و حرفه ای های‌ پوکر بـه طور یکسان اغلب مفاهیم و استراتژی های‌ GTO را برای کمک بـه بهبود بازی خود مطالعه می‌کنند.اما در طول گیم پلی، انها اغلب بـه یکی از این دو دلیل استراتژی استثمارگرانه تری را بازی می‌کنند:برای کمک بـه کسب سود بیشتر در برابر مخالفان ضعیف تر

 

انها هنوز بـه اندازه کافی تمام نکات و نکات گیم پلی مبتنی بر تعادل Nash/GTO را حفظ نکرده اند. این مفهوم عامل “انسان سازی” گیم پلی یک فرد را بـه اجرا در می آورد.

 

برای افزایش حاشیه سود بالقوه، بازیکنان باید بـه دنبال بهره برداری از استراتژی ها در گیم پلی حریف خود باشند. این هدف باید مهم باشد، صرف نظر از این که کسی در حال حاضر از چه استراتژی هایی استفاده میکند.برای انجام این کار، بازیکنان ابتدا باید بدانند که استراتژی های‌ GTO شامل چه مواردی هستند تا این انحرافات را تشخیص دهند.

 

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

این بـه شما کمک می‌کند تا نشت های‌ خود را مسدود کنید. این می تواند سودی را تضمین کند که در دراز مدت از اشتباهات حریف شما حاصل میشود.

 

این بـه شما کمک میکند تا ببینید که چگونه حریف شما ممکن است از استراتژی های‌ گیم پلی ایده آل منحرف شود. این اطلاعات بـه شما این امکان را میدهد تا متوجه شوید که چگونه از اقدامات انها سود بیشتری ببرید .

 

یک :
این مثال تعادل نش را در عمل در رابطه با استراتژی های‌ پری فلاپ نشان میدهد.

 

مثلاً :
طبق استراتژی GTO ، زمانی که اکشن روی دکمه تا می‌شود، او باید 43.3 درصد از محدوده دست خود را بالا ببرد. در این بازی فرض میشود که اندازه باز دکمه 2.5 bb است و هیچ straddle یا ante وجود ندارد.

 

برای مبارزه با این استراتژی GTO، اگر کور کوچک برابر است، BB باید دفاع در مورد 56.8٪ از زمان. «BB باید 3bet13.4% مواقع و 43.4% از مواقع تماس بگیرد».

 

BB Defence vs BTN OpenBB Defence vs BTN Open – بنفش: بازه افزایش مجدد «3bet» ، آبی: محدوده تماس سرد

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

بیایید فرض کنیم استراتژی های‌ مبتنی بر GTO پس از فلاپ ادامه دارند. در درازمدت هیچ یک از این دو بازیکن در این بازی پوکر سودی نخواهند داشت.

 

حتی اگر استراتژی پری فلاپ یک نفر در معرض دید بازیکن دیگر قرار گیرد، هیچ کدام از بازیکنان استراتژی پوکر خود را تغییر نمیدهند یا تغییر نمی دهند.انها پوکر پری فلاپ عالی بازی می‌کنند و بـه حالت تعادل نش رسیده اند.

 

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

حالا تصور کنید که در بیگ بلایند یک حریف فشرده اما شایسته وجود دارد!بگویید دکمه میداند که کور بزرگ در سمت تنگ تر است. شاید بازیکن دکمه اکنون 70%+ دست ها را باز کند تا سود کلی بالاتری را نشان دهد.

 

سه :
بگویید، برای مبارزه با این، کور بزرگ متوجه میشود که دکمه محدوده وسیع‌تری را باز میکند. BB تصمیم می گیرد آزادانه تر 3 شرط بندی کند و بـه طور کلی از طیف وسیع تری از دست ها دفاع کند.

 

اکنون دو بازیکن داریم که از محدوده پرفلاپ کامل/GTO/غیرقابل بهره برداری منحرف شده اند . هر دوی انها تغییراتی را که در استراتژی پری فلاپ حریفان خود شاهد بوده اند بـه حساب می آورند.

 

در حالی که استراتژی های‌ هر دو بازیکن بـه مبارزه با استراتژی های‌ دیگری کمک میکند، توجه داشته باشید که تعادل نش در این مورد ثابت نشده است. این سناریو استراتژی ایده‌آل، پایه و اولیه پری فلاپ برای «پوکر کامل» را نشان نمیدهد.انها از مسیر اولیه خود منحرف می شوند.

 

چهار :
بگویید بازیکن روی دکمه نمی‌خواهد با فشار زیادی از فرکانس بالای 3 شرط‌های‌ حریف مواجه شود. او ممکن است تصمیم بگیرد که بهاستراتژی اصلی باز کردن GTO خود یعنی بالا بردن اول با 43.3 درصد دست برای 2.5 برابر بازگردد.

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

با دیدن این که دکمه اکنون فرکانس باز انها را کاهش داده است، بیگ بلایند تصمیم میگیرد که فرکانس 3 شرط بندی خود را کاهش دهد. همچنین، انها تصمیم میگیرند از تعداد زیادی دست دفاع نکنند.در این مرحله، ما بـه محدوده کامل GTO در مقابل GTO پرفلاپ رسیده‌ایم.بنابراین، ما یک بار دیگر تعادل نش را برآورده میکنیم.

 

مسابقات پوکر و تعادل نش
یکی از رایج‌ترین کاربردهای تعادل نش در محدوده‌های‌ فشار دادن/تماس در مسابقات است. تصور کنید که در کوران کوچک، اکشن بـه شما نزدیک می‌شود. بازیکن در بیگ بلاند یک بازیکن GTO در سطح جهانی است.شما نمی خواهید اشتباه کنید. حریف شما مطمئناً از زمانی که شما انجام می دهید سود خواهد یافت.

 

بنابراین، شما یک استراتژی محکم فشار یا تا کردن می‌خواهید که بـه شما امکان می‌دهد تا بدانید چگونه باید دستان خود را بر اساس اندازه پشته‌ای که دارید، بازی کنید .

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

بـه این ترتیب، نمودارهای نش برای موقعیت‌های‌ فشار/فولد میتوانند بـه بازیکنان در استراتژی‌های‌ گیم‌پلی خود کمک کنند. این نمودارها می‌توانند کمک کنند، بـه خصوص برای بازی های‌ کوتاه پشته در قسمت های‌ بعدی مسابقات پوکر.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نمودارهای نش، این لینک را بررسی کنید:
نمودار سربالایی تعادل نش/فولدنمودار سربالایی تعادل نش/فولد این نمودارها بیشتر برای موقعیت های‌ بعدی یک بازی پوکر «کوچک کور و دکمه» کاربرد دارند.

 

برای این که چگونه میتوانید یک استراتژی محکم فشار یا تا کردن را از موقعیت‌های‌ دیگر در زمان کوتاه پشته بازی کنید، برنامه SnapShove را بررسی کنید.

 

تاثیرات مثبت در بازی پوکر

بیایید یک لحظه صادق باشیم. درک این مقاله لزوماً کمکی فوری برای تأثیر مثبت روی گیم پلی شما ارائه نمی کند.درک مفهوم تعادل نش بـه شما کمک میکند تا متوجه شوید که بهبود بازی و مطالعه استراتژی های‌ GTO چقدر ضروری است.

۱۰ راز حفظ تعادل در بازی پوکر و سود بالای ۶۰ میلیون +‌ معرفی سایت معتبر

توصیه میکنیم مقاله استراتژی زیر را بررسی کنید.این 20 نکته پیشرفته پوکر را روشن می‌کند که بـه شما کمک میکند تا در مسیر درست برای بهبود بازی خود قرار بگیرید:

 

با تکامل پوکر، درک تعادل نش و ارتباط آن با پوکر GTO حیاتی تر خواهد شد .با کاهش مداوم شکاف مهارتی بین بازیکنان، مطالعه استراتژی های‌ GTO بـه عنوان یک پایه ضروری است. بـه این ترتیب، میتوانید بدانید که پخش‌های‌ پیش‌فرض شما باید چه باشد و چگونه از انها منحرف شوید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایی که داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و زمانی که تمایلات قابل بهره برداری توسط سایر بازیکنان روی میز بـه شما ارائه میشود، یاد بگیرید که EV را بـه حداکثر برسانید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *