معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

بازی پاسور سرعتی یکی از بازی هاي‌ جذاب اسـت کـه علاوه بر هیجان بسیار میتواند برای شـما پولساز شود در ادامه با معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی ورق سرعتی

دراین پست قصد داریم بـه معرفی بازی کارتی سرعت «speed» یا سرعت بپردازیم. ما نحوه برپایی این بازی، پخش کردن کارت، هدف بازی و … را برای ارائه بیشتر جزئیات ان؛ بـه خوبی توضیح خواهیم داد. سپس مطلب رابا توضیح یک مثال بـه پایان می رسانیم.بازی اسپید «speed» یا سرعت با ۲ بازیکن انجام میگیرد و ۲ بازیکن برای انجام بازی، روبروی یک دیگر می نشینند.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

برای انجام بازی اسپید، شـما بـه یک دسته ۵۲تایی کارت استاندارد معمولی نیاز دارید. هر بازیکن باید دراین بازی ۲۰ کارت داشته باشد. این ۲۰ کارت به‌ صورت دو دسته‌اي باید در مقابل بازیکن قرار بگیرند. دریک دسته ۵ کارت ودر دسته دیگر ۱۵ کارت. کـه در نهایت ۲۰ کارت میشود.

 

نحوه پخش کردن کارت‌ها بدین صورت اسـت کـه دیلر ابتدا یک کارت برای بازیکن مقابلش سپس یک کارت برای خودش و سپس یک کارت برای بازیکن مقابلش و …. قرار می دهد.

 

زمانی کـه ۵ کارت خودش و ۵ کارت بازیکن دیگر را به‌ صورت رو بـه پایین بر روی یک دیگر به عنوان دسته اول قرار داد. شروع می کند بـه همین ترتیب بـه پخش کردن کارت‌هاي‌ دیگر و ساختن دسته دوم ۱۵تایی خودش و بازیکن حریفش.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

دقت کنید کـه هردو دسته کارت هر بازیکن همگی رو بـه پایین قراردارند ودر ادامه همان طور کـه دربخش نحوه بازی، توضیح داده خواهد شد، بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا میبینند.پس از دادن ۲۰ کارت بـه هر بازیکن، یعنی زمانی کـه ۴۰ کارت پخش شده اسـت، از ۵۲ کارت، ۱۲ کارت باقی می ماند.

 

این ۱۲ کارت باید بین دو بازیکن قرار بگیرند. دیلر این کارت‌ها را به‌صورت رو بـه پایین دریک ردیف ۴ دسته‌اي در وسط میز میگذارد. از سمت چپ، در دسته اول، ۵ کارت، در دسته دوم از سمت چپ یک کارت، در دسته سوم از سمت چپ یک کارت ودر دسته چهارم و چپ‌ترین نیز ۵ کارت قرار می گیرد.

 

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

بـه دسته کارت‌هاي‌ ۵تایی وسط میز، کارت‌هاي‌ خارجی وسط می گوییم. بـه دسته کارت‌هاي‌ تکی وسط میز، کارت‌هاي‌ داخلی وسط میگوییم.

 

کارت‌هاي‌ خارجی وسط رو بـه پایین هستند، تا زمانی کـه یک بازیکن از ان‌ها کارت بردارد و بـه کارت‌هاي‌ داخلی وسط میز اضافه کنند.

 

کارت‌هاي‌ داخلی وسط میز از اول بازی رو بـه بالا میشوند.

 

هدف از بازی ورق سرعتی

هدف بازی این اسـت کـه بازیکن تمام کارت‌هایي را کـه بـه او داده شده اسـت، را تمام کند.کارت‌ها را بازیکنان باید بدین صورت دور بریزند کـه هر کارتی کـه در وسط قرار دارد را نگاه کنند، سپس کارت‌هاي‌ خودرا ببینند، و یک کارت با یک رتبه بالاتر یا یک رتبه پایینتر را بر روی ان کارت قرار دهند. برای مثال، اگر کارت عدد ۵ بود، میتوانند یا از ۴ استفاده کنند یا از ۶.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

کارت آس هم بالاتر از شاه اسـت و هم پایینتر از ۲. و همین آس اسـت کـه زنجیره‌ي کارت‌ها را بـه یک دیگر وصل مي نماید.هر بازیکن، دسته ۵تایی کارت‌هاي‌ خودرا برمی‌دارد تا بتواند با ان بازی را شروع کند. بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا باید از بازیکن دیگر پنهان نگه دارند و کارت‌هاي‌ یک دیگر را نبینند.

 

همان طور کـه گفته شد در وسط میز یک ردیف با ۴ دسته کارت قرار داده شده بود. کـه دو دسته از این ۴ دسته، یک کارت داشتند.حال هر کدام از بازیکنان باید یکی از این کارت‌ها را رو بـه بالا کنند و بازی را شروع کنند.

 

سپس بازیکنان با قرار دادن یک کارت با عدد بالاتر یا یک کارت با عدد پایینتر بر روی کارت‌هاي‌ وسط میز کـه رو بـه بالا هستند، بازی را پیش میبرند. بازیکنان میتوانند بر روی هردو دسته کارت، کارت بازی کنند. بازیکنان کارت‌ها را بـه سرعت می گذراند و منتظر بازیکن دیگر نمیمانند. یعنی لازم نیست نوبتی بازی کنند. هر بازیکن میتواند بـه محضی کـه کارتی را واجد شرایط قرار دادن در وسط میز دید، اینکار را انجام دهد.

 

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

اگر بازیکن کارتی برای قرار دادن در وسط میز نداشت، یک کارت از دسته کارت دیگر خود «یعنی دسته کارت ۱۵تایی» برمی‌دارد. سپس اگر بازهم نتوانست بازی کند، یک کارت دیگر برمی‌دارد. اینکار را تا زمانی انجام می دهد.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

کـه دوباره کارت‌هاي‌ درون دستش بـه ۵ کارت برسند. اگر بعد از رسیدن تعداد کارت‌هاي‌ درون دستش بـه ۵ کارت، بازهم بازیکن قادر بـه بازی نبود، و بازیکن دیگر نیز در همین شرایط بودو کارتی برای بازی نداش.

 

هر بازیکن یک کارت از یک دسته رو بـه پایین روی میز خود، برمی‌دارد و به‌صورت رو بـه بالا بر روی دسته کارت‌هاي‌ بازی شده میگذارد و دوباره بازی را انجام می دهد. اگر بازهم قادر بـه انجام نبودند، یک کارت دیگر برمی‌دارند و الی …. .زمانی کـه یک بازیکن آخرین کارت خودرا بازی کند و بازیکن دیگر هنوز کارت درون دستش داشته باشد، بازیکنی کـه کارت‌هایش را تمام کرده اسـت، برنده بازی خواهد بود.

 

قوانین بازی کارتی سرعتی

سبکی از بازی سرعتیک بازیکن نمی تواند بیشتر از ۵ کارت را دریک لحظه در دستان خود داشته باشد.دریک زمان نمیشود بیش از یک کارت بازی کرد.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

اگر هردو بازیکن در روند بازی، کارتی برای بازی کردن نداشتند، هر کدام میتوانند یک کارت از دسته کارت‌هاي‌ ۵ تایی وسط میز بردارند و بر روی دسته کارت‌هاي‌ بازی شده قرار دهند.

 

بـه این نکته دقت داشته باشید کـه تا زمانی کـه یک بازیکن کارت برای بازی داشته باشد، بازیکن دیگر اجازه ندارد از دسته کارت‌هاي‌ رو بـه پایین وسط میز «کارت‌هاي‌ خارجی وسط»؛ کارت بـه بازی اضافه کند.

 

اگر کارت‌هاي‌ خارجی وسط بـه پایان برسند و هیچ کدام از بازیکنان قادر بـه ادامه بازی نباشند ودر اصطلاح بازی گیر کرده باشد، کارت‌هاي‌ داخلی وسط را دیلر برمی‌دارد و بُر میزند. کارت‌ها را دیلر بـه ۲ دسته‌ي رو بـه پایین تقسیم میکند. این ۲ دسته کارت، بـه ۲ دسته کارت خارجی وسط جدید تبدیل میشوند. سپس هر بازیکن یک کارت از یکی از این دسته‌ها برمی‌دارد و یک دسته کارت داخلی وسط جدید را می‌سازد. سپس بازی ادامه پیدا میکند.در ادامه ما یک مثال از بازی کارتی سرعت را برای شـما خواهیم آورد کـه آسان‌تر این بازی را درک کنید.

 

پخش کردن انواع کارت ها

فرض کنید مرحله پخش کردن کارت‌ها انجام شده اسـت.حالا هر بازیکن ۵ کارت در دستش دارد. یک دسته کارت رو بـه پایین نیز بر روی میز دارد.همچنین در وسط میز یک ردیف ۴ تایی دسته کارت قرار دارد.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

دو دسته کارت سمت راست و چپ، دسته کارت‌هاي‌ ۵تایی هستند و کارت‌هاي‌ خارجی وسط نام دارند. دو دسته کارت وسط نیز، دسته کارت‌هاي‌ تکی هستند و کارت‌هاي‌ داخلی وسط نام دارند.بازیکن اول یکی از دسته کارت‌هاي‌ تکی را برعکس و رو بـه بالا میکند و بازیکن دوم دسته کارت تکی دیگر را.

 

یکی از این کارت‌ها ۲ خشت اسـت. کارت دیگر ۹ خشت.

نخستین بازیکن ۵ کارت، با ارزش‌هاي‌ ۸؛ شاه، ۳؛ ۳؛ ۳ دارد

رقیب عدد ۲ نیز ۵ کارت، با ارزش‌هاي‌ ۱۰؛ ۲؛ ۶؛ ۵؛ ۶ دارد.

بازیکن اول کارت ۳ را بر روی ۲ وسط می گذارد.

طرف دوم ۱۰ را بر روی ۹ وسط می گذارد.

بازیکن دوم کارت ۲ را بر روی ۳ وسط می گذارد.

سپس رقیب اول کارت ۳ را بر روی ۲ وسط میگذارد.

معرفی بازی پاسور سرعتی speed + ترفند و قوانین لازم

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و سپس بازیکنان کارت دیگری برای بازی ندارند و از دسته کارت ۱۵تایی خود، کارت برمی‌دارند. بـه تعدادی کارت برمی‌دارند کـه تعداد کارت‌هاي‌ دست خودرا ۵تایی کنند.سپس بازی را بـه همین روال ادامه می دهند. تا زمانی کـه کارت‌هاي‌ خودرا تمام کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *